مصرف روغن زیتون با کاهش ریسک ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن به خصوص بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط است. با این وجود پیش از این اطلاعات دقیقی پیرامون تاثیر مصرف روغن زیتون بر میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های مزمن در دست نبود.
در این راستا پژوهشگران انستیتوی سرطان اسپانیا مطالعه ای آینده نگر به منظور بررسی رابطه مصرف روغن زیتون و میزان مرگ و میر در جامعه اسپانیایی تنظیم نمودند.
شرکت کنندگان در این مطالعه ۴۰۶۲ فرد (۶۲%  زن) در سنین ۶۹- ۲۹ سال بوده و از بین ۵ منطقه مختلف در اسپانیا در سالهای ۱۹۹۶-  1992 انتخاب شدند. در این افراد رابطه بین مصرف روغن زیتون و میزان فوت به صورت عمومی و با علت خاص (بیماری های قلبی- عروقی، سرطان و …) به وسیله روش  Cox proportional hazards regression مورد آنالیز قرار گرفت.
در طی ۱۳ سال و ۴ ماه پیگیری،  1915 نفر از این افراد از دنیا رفتند. مرگ در ۴۱۶  مورد به دلیل بیماری های قلبی- عروقی، ۹۵۶ مورد به علت سرطان و ۴۱۷ فرد دیگر به دلایل دیگر بود.
نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد مرگ و میر به صورت عمومی در افرادی که در برنامه غذایی خود از روغن زیتون استفاده می کردند در مقایسه با افرادی که روغن زیتون مصرف نمی کردند، ۲۶%  کمتر بود. همچنین مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در افرادی که روغن زیتون مصرف می کردند ۴۴% کمتر دیده شد. به بیان دقیقتر به ازای هر ۱۰ گرم مصرف روغن زیتون ۷% مرگ  و ۱۳% مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی کاهش می یابد. در این مطالعه هیچ رابطه معنی داری بین مصرف روغن زیتون و مرگ ناشی از سرطان دیده نشد.
نکته عملی: مصرف روغن زیتون به طور معنی داری با کاهش مرگ و میر و به خصوص کاهش  مرگ و میر ناشی بیماری های قلبی عروقی در ارتباط است. لذا توصیه می شود مصرف روغن زیتون در برنامه غذایی خانوار مورد توجه قرار گیرد. از طرفی قابل ذکر است که مصرف بی رویه این روغن همچون دیگر روغن ها سبب بالا رفتن کالری دریافتی و افزایش وزن خواهد بود. همچنین رعایت نکات بهداشتی پیرامون حفظ، نگهداری و استفاده صحیح از این روغن مفید ضروری است.  

منبع:

Am J Clin Nutr July 2012 vol. 96 no. 1 142-149

 

Loading