کاهش خواب آلودگی و کنترل وزن با پروتئین ها

  1. خانه
  2. اضافه وزن
  3. کاهش خواب آلودگی و کنترل وزن با پروتئین ها

شب زنده داری و میزان انرژی مصرفی توسط نورون های ارکسین هیپوتالاموس تنظیم می شوند. کاهش فعالیت این سلول ها سبب خواب آلودگی و اضافه وزن می گردد. نتایج مطالعاتی که در گذشته انجام شده بود نشان داده که گلوکز سبب کاهش فعالیت این سلول ها می شود اما تاثیر سایر مواد مغذی بر فعالیت آنها نامشخص بود. به تازگی در مطالعه ای که در مجله نورون به چاپ رسیده است مشخص شده که پروتئین ها در افزایش فعالیت این نورون ها نقش دارند. لازم به ذکر است که اسید های آمینه که در پروتئین ها وجود دارند مثل سفیده تخم مرغ سبب تحریک نورون های ارکسین می گردند.

در این مطالعه محققان سلول های ارکسین در موش را با فلورسانس به صورت ژنتیکی مشخص کردند و تاثیر مواد مغذی مختلف را بر آنها بررسی نمودند. نتایج نشان داد پروتئین ها سبب فعالیت این نورون ها می شوند. تاثیر اسیدهای آمینه غیرضروری در این زمینه بیش از اسیدهای آمینه ضروری بوده است.

الگوی خواب، سلامت و وزن بدن ارتباط پیچیده ای با یکدیگر دارند. همان طور که می دانیم شیفت کاری هم همانند رژیمی نامناسب می تواند منجر به چاقی شود. آنچه که نتایج  مطالعه نشان داد بسیار جالب بود زیرا که شما می توانید به صورت اختیاری با تغییر نوع غذای مصرفی انتخاب کنید که فعالیت نورون های ارکسین کاهش یا افزایش یابد، در حالیکه سایر سلول های مغزی به این سادگی تحت تاثیر مواد مغذی قرار نمی گیرند.

نکته عملی:برای مبارزه با چاقی و بی خوابی در جوامع امروزی نیاز داریم تا تاثیررژیم غذایی بر سلولهای مغزی تنظیم کننده خواب و اشتها را بدانیم. این مطالعه نشان داد که مصرف پروتئین بر خلاف گلوکز سبب افزایش فعالیت نورون های ارکسین مغز و در نتیجه کاهش خواب آلودگی و افزایش وزن می شود. پس اگر می خواهید بین نان و مربا و نان و تخم مرغ یکی را انتخاب کنید مورد دوم را انتخاب کنید، با اینکه ممکن است هر دوی آنها کالری یکسانی داشته باشند اما مصرف پروتئین می تواند سبب مصرف کالری و هوشیاری بیشتر شود.

 

Loading