کاهش خطر مرگ و میر با دریافت کافی ویتامین دی

  1. خانه
  2. استخوان
  3. کاهش خطر مرگ و میر با دریافت کافی ویتامین دی

ویتامین دی یکی از ویتامین های محلول در چربی است که برای سلامت استخوانها لازم است. دریافت مقادیر مکفی  ویتامین دی برای سلامت بدن ضروری است و کمبود ویتامین دی احتمال ابتلا به بیماری های مزمن متعددی از جمله: سرطان و بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهد که این بیماری ها از عوامل  مهم مرگ و میر به شمار می آیند. این در حالی است که مصرف بیش از حد این ویتامین نیز عوارض متعددی را در بر دارد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام گرفته است اثر ویتامین دی بر مرگ ومیر و بیماری ها بررسی شده است. این مطالعه بر روی ۱۱۹۴ مرد سالمند در سنین حدود ۷۰ سال انجام گرفت و ارتباط بین ۲۵-هیدروکسی ویتامین دی با مرگ و میر بررسی شد. در دوران  پی گیری مطالعه در حدود ۴۹% از شرکت کنندگان فوت کردند. نرخ مرگ و میر در مردانی که کمترین (۱۰%) و بیشترین(۵%)  مقادیر ویتامین دی در پلاسما  را داشتند  تقریبا به میزان  50% بیشتر بود. همچنین با کاهش غلظت ویتامین دی در پلاسما نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان بیشتر شد. در مورد بیماری قلبی عروقی تنها مقادیر کم ( و نه مقایر زیاد) ویتامین دی در پلاسما نشانگر افزایش خطر بود.

نکته عملی: شواهد دال بر این مطلب هستند که غلظت های زیاد و یا کم  ویتامین دی در پلاسما  با عوارض متعددی در سلامت سالمندان و افزایش خطر مرگ و میر در آنان همراه است و  همچنین غلظت کم ویتامین دی در پلاسما خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد، لذا دریافت مقادیر مناسب از ویتامین دی برای سلامت بدن بسیار حائز اهمیت می باشد.

منبع: Am J Clin Nutr 92: 841-848, 2010