کاهش ابتلا و پیشرفت سرطان کولون با مصرف روغن کانولا

  1. خانه
  2. روغن
  3. کاهش ابتلا و پیشرفت سرطان کولون با مصرف روغن کانولا

 یکی از سرطانهای رایج، سرطان کولون یا روده بزرگ می باشد. بی شک رژیم غذایی سالم نقش مهمی را در پیشگیری از ابتلا به سرطان کولون ایفا می نماید. یکی از ارکان رژیم غذایی سالم که می تواند بر شانس ابتلا به سرطان کولون تاثیر گذارد؛ مصرف روغن های سالم می باشد. شواهد علمی نشان داده اند که انتخاب روغن های مفید نظیر روغن کنولا به عنوان یکی از اجزای یک رژیم غذایی سالم، می تواند شانس ابتلا به سرطان کولون را کاهش دهد.

در مطالعه اخیری که بر روی اثر روغن کانولا بر سرطان کولون در حیوانات انجام شده است؛ نشان داده شد که روغن کانولا میزان ابتلا به سرطان کولون در حیوانات را تقریبا به میزان یک-سوم کاهش میدهد. این مطالعه نشان داده است روغن کانولا به میزان ۵۸%از افزایش تومورهای هر موش جلوگیری نموده  و اندازه تومورها را تا ۹۰% کاهش داده است.

 مطالعه دیگری بر روی اثر ضد سرطان بلغور دانه کتان  و روغن دانه کتان انجام شده است که نشان داده روغن دانه کتان هم در پیشگیری از ابتلا و پیشرفت سرطان کولون موثر است. روغن دانه کتان، اسیدچرب امگا۳ بیشتری از روغن کانولا دارد (بیش از ۵۰% در مقایسه با ۱۰% در روغن کانولا )، ولی گنجاندن روغن کانولا در رژیم غذایی روزانه آسانتر است. مزیت روغن کانولا این است که قابل استفاده در پخت وپز و سرخ کردن نیز می باشد، در حالیکه روغن بذرکتان قابل سرخ کردن نیست.

 اگر مردم از روغن کانولا در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنند، نسبت دریافت اسید چرب امگا۶ به امگا۳ را تقریبا با نسبت ۳به۱  پوشش می دهد (که این نسبت رضایت بخش است). در حالیکه مصرف روغن و کره در مردم امریکا بگونه ایست که این نسبت ۱۰به ۱ یا بیشتر است، در حالیکه این نسبت باید کمتر از ۴به۱ باشد. متخصصین بر این عقیده اند که  اسید چرب امگا ۳ از طریق جلوگیری از آنزیم سیکلواکسیژناز و کاهش سنتز  اسید آراشیدونیک (که هر دو با التهاب ارتباط دارند)، از سرطان کولون پیشگیری می نماید.                                                                                                           

نکته عملی: مصرف روغن کانولا به دلیل داشتن اسیدچرب امگا۳ از ابتلا و پیشرفت سرطان کولون جلوگیری می کند،  لذا توصیه میشود از این روغن در پخت وپز خانگی و رژیم غذایی روزانه استفاده شود.       

منبع:   (NUTRITION AND CANCER,2011;632)

Loading