کافئین و خطر مرگ در زنان مبتلا به دیابت

چای و قهوه هر دو برای سلامتی مفید هستند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که دریافت کافئین به خصوص برای زنان مبتلا به دیابت سودمند است. در این بیماران مصرف یک لیوان در روز قهوه خطر مرگ را بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
در این تحقیق ۱۵۶۸ زن و ۱۴۸۴ مرد مبتلا به دیابت بررسی شده و اطلاعات مربوط به دریافت کافئین توسط این افراد و منبع آن (قهوه، چای، نوشابه) طی ۲۴ ساعت گذشته جمع‌آوری شد.
طی ۱۱ سال ۶۱۸ نفر فوت کردند. در زنانی که تا ۱۰۰ میلی‌گرم کافئین (معادل یک لیوان قهوه) در روز دریافت می‌کردند خطر مرگ زود هنگام نسبت به زنانی که هیچ کافئینی در روز دریافت نمی‌کردند، ۵۱ درصد کمتر بود. در زنانی که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین در روز مصرف می‌کردند خطر مرگ زود هنگام ۵۷ درصد کمتر بود. در زنانی که روزانه بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین دریافت می‌کردند خطر مرگ زود هنگام ۶۶ درصد کمتر بود.
در زنانی که بیشتر کافئین دریافتی خود را با مصرف چای به دست می‌آوردند خطر مرگ ناشی از سرطان کمتر بود. به طوریکه در زنان با بالاترین دریافت کافئین از چای خطر مرگ ناشی از سرطان ۸۰ درصد کمتر بود.
به طور کلی، اثرات دریافت کافئین به منبع آن مرتبط بود. مصرف قهوه با کاهش خطر مرگ ناشی از تمام علل و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی – عروقی مرتبط بود اما مصرف چای خطر مرگ ناشی از سرطان را در زنان مبتلا به دیابت کاهش می داد.
نکته عملی: قهوه و چای خطر مرگ زود هنگام را در زنان مبتلا به دیابت کاهش می‌دهند.
منبع:

Presented at the European Association for the Study of Diabetes annual meeting, held in Lisbon, Portugal, 2017

Loading