چگونه خطر بیماری قلبی را پیش بینی کنیم؟

  1. خانه
  2. BMI
  3. چگونه خطر بیماری قلبی را پیش بینی کنیم؟

تحقیقات گذشته بر روی ارتباط بین نمایه توده بدن (BMI) و خطر بیماری های قلبی – عروقی تمرکز کرده اند. اما نتایج مطالعه جدیدی که در مجله Circulation منتشر شده نشان می دهد که نسبت دور کمر به دور باسن در پیشگویی وضعیت سلامت فرد از نظر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و سکته مغزی قوی تر است. 
در این مطالعه ۲۲۹ هزار نفر شرکت کردند. نتایج نشان داد که یک ارتباط آشکار بین افزایش BMI و چربی در قسمت مرکزی بدن با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و دیابت نوع ۲ وجود دارد. همچنین مشخص شد که چربی در قسمت مرکزی بدن نسبت به BMI اثر قوی تری بر خطر سکته مغزی دارد. با این حال، در هنگام بررسی اثر چربی بدن بر سلامتی هر دو اندازه گیری باید مورد توجه قرار گیرند.
به گفته محققان درحالیکه BMI شاخص بهتری برای برآورد خطر برخی بیماری ها است، نسبت دور کمر به دور باسن برای سایر بیماری ها، به خصوص سکته مغزی، شاخص مناسب تری است. این یافته ها اطلاعات مهمی را در مورد نقش چربی بدن در ابتلا به بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت به دانش ما اضافه می کنند. این نتایج نشان می دهند نقش توزیع چربی بدن در بروز بیماری ها مستقل از چاقی عمومی است و در برآورد خطر برخی بیماری ها مقدار چربی بدن و یا وزن فرد نقش کمی دارد. بلکه آنچه حائز اهمیت است نحوه توزیع چربی در بدن می باشد.
نکته عملی: توصیه می شود در به منظور غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی علاوه بر BMI، نسبت دور کمر به دور باسن  افراد نیز اندازه گیری شود.
منبع:

Caroline Dale et al. “Causal Associations of Adiposity and Body Fat Distribution with Coronary Heart Disease, Stroke Subtypes and Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomization Analysis”. Circulation, 2017.

 

Loading