چای سبز و بهبود سلامت استخوان

  1. خانه
  2. استئوپروز
  3. چای سبز و بهبود سلامت استخوان

در گذشته چای سبز در کشورهای شرقی مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروز روز یک نوشیدنی بین المللی محسوب می شود و نسل هاست که به عنوان یک دم کرده کامل در سراسرجهان مورد استفاده قرار می گیرد؛ ولیکن آیا واقعاً چای سبز برای سلامتی مفید است؟براساس تحقیقات متعدد جواب این سوال مثبت می باشد؛درواقع بسیاری مطالعات اپبدمیولوژیکی نشان داده اند که در افراد با دریافت سطوح بالای پلی فنول های چای سبز (GTP)، ریسک ابتلا به بیماری های مزمن دژنراتیو همچون بیماری قلبی عروقی و یا استئوپروز کمتر می باشد. دانشمندان معتقدند که فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز به محتوای بالای ترکیبات پلی فنولی آن برمی گردد.

به تازگی مطالعه ای در دانشگاه تگزاس به بررسی اثر مشترک چای سبز و تایی چی (نوعی ورزش سنتی چینی که فعالیت بدنی هوازی با شدت سنگین به شمار می رود) بر سلامت استخوانی پرداخته است. این مطالعه دوسوکور به عنوان یک آزمون مداخله ای و دارونما- کنترل در زنان یائسه با میانگین سنی ۵۷ سال انجام گرفت. افراد شرکت کننده زنانی بودند که چگالی استخوانی پایینی داشته ولیکن هنوز مبتلا به استئوپروز تکامل یافته نشده بودند. در این مطالعه، افراد تحت بررسی از نظر اثرات دریافت GTPو نیز ورزش هوازی بر سلامت استخوانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه ۶ ماه به طول انجامید و در این فاصله زمانی نمونه های خون و ادرار جمع آوری شد و توان ماهیجه ای ارزیابی گردید.

نتایج نشان دادند که GTP(معادل با ۶-۴ فنجان چای سبز در روز) و شرکت در فعالیت بدنی تایی چی به طور مستقل، مارکرهای سلامت استخوانی را به ترتیب ۳ تا ۶ ماه بعد از اجرای مطالعه افزایش دادند. اثر مشابه ای نیز در توان و قدرت ماهیچه ای بعد از ۶ ماه دیده شد. همچنین افراد شرکت کننده در کلاس های ورزشی تایی چی اثرات معنادار مثبتی در کیفیت زندگی از نقطه نظر بهبود سلامت روحی و ذهنی گزارش کردند. GTPو تایی چی اثرات قابل توجهی بر مارکرهای بیولوژیکی استرس اکسیداتیو بر جا گذاشتند.

پژوهشگران این مطالعه اعتقاد دارند  از آنجائی که استرس اکسیداتیو نیز پیش ساز اصلی التهاب محسوب می شود، یافته های بدست آمده پیشنهاد می کنند که چای سبز و تایی چی نه تنها کمک به کاهش اتیولوژی بیماری استئوپروز می کنند، بلکه در کاهش بروز دیگر بیماری های التهابی نیز تاثیرگذار خواهند بود. 

نکته عملی: نتایج نشان دادند که مصرف متوسط چای سبز در زنان، پیش از ابتلا به استئوپروز اثر مطلوبی بر ساخت دوباره سلول های استخوانی و بهبود چگالی استخوانی داشته است. بدین منظور شما هم می توانید همچون بسیاری از مردم مشرق زمین، صبح را با چای سبزشروع کنید  ، در بعد از ظهر از نوشیدن چای سبز لذت ببرید و در پایان روز با نوشیدن آن آرامش بگیرید.

منبع: ۲۰۱۱ April 9-13 Experimental Biology

 

 

Loading