پروبیوتیک‌‌ها، نمک و پرفشاری خون

  1. خانه
  2. پرفشاری خون
  3. پروبیوتیک‌‌ها، نمک و پرفشاری خون

همه ما این حقیقت را می‌دانیم که دریافت بیش از حد نمک سبب افزایش فشارخون می‌شود. برخی مطالعات نیز نشان داده‌اند مصرف زیاد نمک خطر نارسایی قلبی را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پروبیوتیک‌ها (باکتری‌های مفید که در روده و برخی مواد غذایی یافت می‌شوند) می‌توانند اثرات مضر مصرف زیاد نمک را خنثی کنند.
در مطالعه‌ای که بر روی حیوانات انجام شده مشخص شد که رژیم غذایی حاوی سدیم (نمک) زیاد سبب پرفشاری خون می‌شود. زمانی که به موش‌های مبتلا به پرفشاری خون پروبیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس داده شد میزان فشارخون و سلول های Th التهابی کاهش یافت. سلول‌های Th بخشی از سیستم ایمنی بوده و به ایجاد پاسخ التهابی در مواجهه با عامل خارجی کمک می‌کنند.
به منظور بررسی بیشتر در انسان، مطالعه دیگری بر روی ۱۲ نفر انجام شد. در این مطالعه به مدت ۲ هفته به رژیم غذایی روزانه افراد ۶۰۰۰ میلی‌گرم سدیم کلراید (نمک) افزوده شد. محققان مشاهده کردند که افزودن نمک تغییرات مشابهی را در انسان سبب شده و منجر به افزایش فشارخون، افزایش تعداد سلول های Th-17 و کاهش تعداد باکتری‎‌های مفید لاکتوباسیلوس می‌گردد. با این حال، اگر به اشخاص برای یک هفته قبل از رژیم غذایی پرسدیم پروبیوتیک داده شود، فشارخون و سطوح لاکتوباسیلوس در حد طبیعی باقی خواهد ماند.
نکته عملی: دریافت پروبیوتیک اثرات مضر رژیم غذایی حاوی نمک زیاد را خنثی می‌کند. اما این امر به این معنی نیست که افراد می‌توانند در مصرف غذاهای شور زیاده‌روی کرده و سپس پروبیوتیک مصرف کنند. بلکه همواره باید اصل تعادل را در رژیم غذایی رعایت نمود.
منبع:

Nicola Wilck et al. Nature 2017

فهرست