ویتامین D همراه با ورزش خطر بیماری قلبی را می کاهد.

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. ویتامین D همراه با ورزش خطر بیماری قلبی را می کاهد.

ورزش و سطوح کافی ویتامین D در کاهش خطر بیماری قلبی نقش دارند. شواهد اخیر نشان می دهد که بین ورزش و ویتامین D ارتباط مثبتی وجود دارد و فعالیت بدنی سبب افزایش ذخایر این ویتامین در بدن می شود. برای انجام مطالعه مذکور اطلاعات ۱۰۳۴۲ فرد غیرمبتلا به بیماری های قلبی و عروقی جمع آوری شد. در شروع مطالعه میانگین سنی این افراد ۵۴ سال بود. در ملاقات اول که بین سال های ۱۹۸۹-۱۹۸۷ رخ داد میزان فعالیت بدنی افراد پرسیده و با مقادیر توصیه شده توسط انجمن قلب آمریکا که انجام بیش از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت شدید در هفته می باشد، مقایسه شد. بر این اساس شرکت کنندگان به گروه هایی با فعالیت کافی، متوسط یا کم تقسیم شدند. 
سپس میزان ۲۵- هیدروکسی ویتامین D در خون افراد اندازه گیری شد. ویتامین D کمتر از ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر ناکافی و بیشتر از آن کافی تعریف شد. کمبود ویتامین D در ۳۰ درصد شرکت کنندگان مشاهده شد. شرکت کنندگان تا سال ۲۰۱۳ مورد پیگیری قرار گرفتند.
نتایج نشان داد در افرادی که به میزان کافی ورزش می کردند، سطح ویتامین D بالاتر بود. همچنین مشخص شد که در شرکت کنندگان با بیشترین میزان فعالیت که بالاترین سطح ویتامین D را داشتند، خطر بیماری قلبی – عروقی کمتر بود. در کسانی که به میزان توصیه شده ورزش می کردند و سطوح ویتامین D آن ها کافی بود نسبت به کسانی که میزان فعالیت بدنی و سطوح ویتامین D آن ها کم بود خطر حوادث نامطلوب قلبی – عروقی ۲۳ درصد کمتر بود. از سوی دیگر، در افرادی که به میزان کافی ورزش می کردند اما به کمبود ویتامین D مبتلا بودند خطر حوادث قلبی کاهش نیافته بود.
به گفته محققان مواجهه با نور خورشید تنها دلیل ارتباط مشاهده شده بین ورزش و سطوح ویتامین D نیست. احتمالاً عوامل دیگری در بدن سبب تاثیر مثبت ورزش و ویتامین D بر روی یکدیگر می شود. به عنوان مثال، افرادی که ورزش می کنند احتمالاً عادات سالم تری دارند که بر روی سطح ویتامین D آن ها اثر می گذارد. مثلاً رژیم غذایی سالمی دارند یا چربی کمتری در بدن آن ها انباشته شده است.
نکته عملی: به منظور کاهش خطر بیماری های قلبی توجه به فعالیت بدنی کافی و سطوح ویتامین D هر دو حائز اهمیت است.
منبع:

Kathleen Chin et al. "Physical Activity, Vitamin D, and Incident Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Whites and Blacks: The ARIC Study". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017.

 

Loading