ورزش و نقش آن در کاهش خطر دیابت و بیماری قلبی در کودکان

ورزش و نقش آن در کاهش خطر دیابت و بیماری قلبی در کودکان

اخیراً محققان طی مطالعه‌ای نشان دادند که فعالیت ورزشی خطر دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی – عروقی را، حتی در کودکان، کاهش می‌دهد. در این مطالعه که ۲ سال به طول انجامید و بر روی کودکان دبستانی انجام شد بی‌تحرکی خطر ابتلا به این بیماری‌ها را افزایش می‌داد. در حالیکه ورزش شدید آن را کاهش می‌داد. مطالعه حاضر یکی از اولین تحقیقاتی است که در این مورد بر روی کودکان انجام شده است.
در این مطالعه که بر روی ۵۱۲ کودک ۶ تا ۸ ساله انجام شد ارتباط فعالیت شدید، متوسط و سبک و همچنین بی‌تحرکی با عوامل خطر مرتبط با دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی – عروقی (مانند میزان چربی بدن، اندازه دور کمر، میزان انسولین خون، قند خون، چربی خون و فشارخون) بررسی شد.
نتایج نشان داد در کودکانی که طی ۲ سال میزان ورزش شدید را افزایش داده بودند خطر ابتلا به این ۲ بیماری کاهش پیدا کرده بود. در مقابل، در کودکانی که رفتارهای بی‌تحرک در آن‌ها افزایش یافته بود خطر بروز بیماری‌ها نیز بیشتر شده بود.
نکته عملی: سبک زندگی بی‌تحرک در سراسر جهان در میان کودکان و افراد جوان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. فعالیت بدنی، به خصوص ورزش شدید، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی – عروقی را در افراد کم سن و سال کاهش می‌دهد. ورزش شدید به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که سبب نفس نفس زدن و تعریق شوند.
منبع:

J Väistö et al. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018.

Loading