ورزش های هوازی مناسب برای کاهش وزن و چربی

  1. خانه
  2. چاقی
  3. ورزش های هوازی مناسب برای کاهش وزن و چربی

کاهش وزن یک پروسه طولانی مدت است. نتایج آن از فردی به فرد دیگر به نسبت ژن ، جنس و وزن فرد متغیر است اما تمرینات ورزشی به شما کمک خواهند کرد تا در این راه پیروز شوید. طی بررسی های انجام گرفته ورزش های هوازی بهترین نوع ورزش برای سوزاندن چربی ها می باشند.
با توجه به مطالعه انجام گرفته که نتایج آن در ژورنال فیزیولوژی کاربردی (Applied physiology) چاپ شده است، به بررسی تغییرات ترکیب بدن با اجرای ۳ نوع ورزش در افراد چاق و اضافه وزن بزرگسال بدون دیابت پرداخته شده است.
در این مطالعه محققان از ۲۳۴ فرد بزرگسال مبتلا به اضافه وزن و چاقی به عنوان گروه نمونه استفاده کردند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در یکی از گروه های ورزشی قرار گرفتند. گروه های ورزشی به قرار زیر بودند : ۱) ۳ روز در هفته وزنه برداری هر روز ۳ مرتبه و هر مرتبه شامل ۸-۱۲ مرتبه وزنه برداری ۲) تمرین ایروبیک حدود ۱۲ مایل در هفته ۳) ترکیب دو نوع ورزش قبل یعنی ایروبیک و تمرین های مقاومتی. جلسات ورزشی به منظور بررسی پایبندی شرکت کنندگان در تمرینات، مورد نظارت قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به ۱۱۹ نفر از شرکت کنندگان که مطالعه را کامل کرده بودند، جمع آوری و ترکیب بدنی آنها آنالیز شد.
گروهی که ترکیب ۲ ورزش را انجام داده بودند نسبت به گروهی که فقط ورزش های مقاومتی (وزنه برداری) انجام داده بودند، کاهش وزن بیشتری داشتند. در این گروه اندازه دور کمر بیش از دو گروه دیگر کم شده بود که این می تواند به دلیل مدت طولانی تر ورزش در آنها بوده باشد. در این گروه، افرادی که رژیم غذایی داشتند کاهش وزن و چربی داشتند اما در گروه بدون رژیم غذایی کاهش وزن قابل توجهی مشاهده نشد. گروهی که ورزش های مقاومتی انجام داده بودند به دلیل افزایش توده بدون چربی، افزایش وزن پیدا کرده بودند؛ این در حالی است که این گروه در طول هفته ۱۸۰ دقیقه تمرین داشتند. گروهی که ورزش های هوازی انجام داده بودند به طور متوسط در هفته ۱۳۳ دقیقه ورزش می کردند اما نسبت به سایر گروه ها کاهش وزن بهتری داشتند.
با توجه به نتایج بدست امده، تمرینات ورزشی هوازی نسبت به تمرینات ورزشی مقاومتی تاثیر بیشتری در کاهش وزن و چربی دارند اما تمرینات ورزشی مقاومتی در کنترل قند خون موثر می باشند.
نکته عملی: بررسی های انجام گرفته نشان می دهند که توصیه های ورزشی متناسب با سن می باشند به طوری که برای افرای پیرتر که تحلیل عضلانی دارند ورزش های مقاومتی را مناسب می دانند. اما برای افراد جوانتر که خواهان کاهش وزن می باشند ورزش های هوازی (پیاده وری، شنا و دویدن) توصیه می شود.

 منبع:

 Journal of Applied Physiology December 15, 2012 vol. 113 no. 12 1831-1837

 

Loading