ورزش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی را افزایش می دهد.

  1. خانه
  2. انفاکتوس میوکارد
  3. ورزش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی را افزایش می دهد.

با توجه به مطالعات اخیر ورزش احتمال بهبودی و زنده ماندن پس از حمله قلبی را بالا می برد. مطالعات حیوانی نشان می دهد حملات قلبی و انفاکتوس میوکارد (سکته قلبی) در حیوان هایی که ورزش می کنند، خفیف تر است و کمتر رخ می دهد.
در مطالعه حاضر اطلاعات مربوط به ۲۲ هزار فرد که سابقه بیماری قلبی نداشتند، بررسی شد. همچنین این افراد بر اساس میزان فعالیت بدنی شان به سه گروه کم تحرک، دارای تحرک متوسط و فعال طبقه بندی شدند. محققان سطوح فعالیت بدنی بین کسانی که بلافاصله بعد از انفاکتوس میوکارد فوت کردند و کسانی که جان سالم به در بردند را مقایسه نمودند. آن ها دریافتند در بیماران ورزشکار، احتمال مرگ پس از حمله قلبی به طور قابل توجهی کمتر بود.
یک دلیل احتمالی این است که در افراد ورزشکار عروقی خونی موجود در قلب که کمک می کنند همچنان پس از انسداد خون به قلب جریان داشته باشد، تقویت یافته است. به علاوه ورزش سطوح مواد شیمیایی که موجب بهبود جریان خون و کاهش آسیب به قلب پس از یک حمله قلبی می شوند را افزایش می دهد.
نکته عملی: اگرچه برای تایید این نتایج نیاز به تحقیقات بیشتری است، اما می توان توصیه کرد که ورزش برای سلامتی مفید بوده و حتی پس از پیشرفت تصلب شرایین ورزش کردن می تواند خطر حمله قلبی را به شدت کاهش دهد.
منبع:

Hanne Ejlersen et al. “Prognostic impact of physical activity prior to myocardial infarction: Case fatality and subsequent risk of heart failure and death”. European Journal of Preventive Cardiology, 2017.