ورزشکاران حرفه ای به آب بیشتری نیاز دارند

ورزشکاران حرفه ای باید از نهایت توانایی های خود در انجام حرکات ورزشی استفاده کنند و همین امر آنها را نسبت به دهیدراتاسیون آسیب پذیرتر می سازد . کم آبی تاثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران دارد ، حتی زمانی که دهیدراتاسیون جدی نباشد (مانند از دست دادن ۲% از وزن بدن در طی عرق ریزی ). مطالعات بسیاری تاکنون در زمینه دهیدراتاسیون در ورزش های صحرایی انجام شده است ولی اطلاعات کافی در زمینه ورزشهای دیگر در دست نبوده است .

درمطالعه ای که اخیرا در European Journal of Sport Science  چاپ شده است مقدار دفع مایعات و نمک در طی بسکتبال ، هندبال و فوتبال حرفه ای اندازه گیری شد. برای اینگونه ورزشکاران تعریق  زیاد یک مشکل مهم است . بازیکنان فوتبال تقریبا ۱.۸ لیتر از مایعات بدن را در طی یک ساعت تعریق از دست می دهند .

محققان درجه دهیدراتاسیون را از روز قبل از شروع تمرینات مورد بررسی قرار دادند و تحقیق کردند که  چگونه ورزشکاران مایعات از دست رفته بدن را  از طریق مصرف نوشیدنیها جبران می کنند . در مطالعه ای که بر روی ۴۳ ورزشکار انجام شد ، ۶۳ % از مایعاتی که با عرق کردن از دست رفته بود با نوشیدن آب دوباره جبران شد و درجه دهیدراتاسیون آنها به کمتراز ۲% رسید .

بنابر اطلاعاتی که از تست گراویتی ادرار به دست آمده ، ۹۱% از ورزشکاران دوره تمرین خود را در حالت دهیدراته شروع می کنند و مقدار کل سدیم دفعی به صورت میانگین ۱.۳گرم در هر فرد محاسبه شده است. یک ورزشکار حرفه ای در طی مسابقه یا تمرین حدود یک چهارم لیتر در ساعت عرق می ریزد و اگر با نوشیدن مایعات کافی آن را جبران نکند دچار کم آبی می گردد که این امر باعث می گردد که کم آبی بر عملکرد ورزشکاران تاثیر منفی داشته باشد.

نکته عملی: به طور طبیعی همه ورزشکاران دوست دارند که بهترین عملکرد را در هنگام تمرین و مسابقه داشته باشند. خیلی از اوقات ورزشکاران فقط به فکر دریافت مواد مقوی در بهبود عملکر خود هستند. باید بدانیم که دریافت و جبران مایعات و سدیم بعد از تمرینات ورزشی نیز  بسیار حائز اهمیت است چرا که  نوشیدن و بازگشت آب به بدن از دهیدراتاسیون خطرناک و تاثیرات منفی آن بر عملکرد ورزشکار جلوگیری می کند .

منبع: European Journal of Sport Science, 2010

Loading