نوشابه رژیمی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های عروقی

 1. خانه
 2. بیماری های عروقی
 3. نوشابه رژیمی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های عروقی

ظهور نوشابه های رژیمی در طی سالهای اخیر این تصور را ایجاد نموده که مصرف این نوشیدنیها عوارضی به همراه نخواهد داشت. اما باید بدانید که مطالعات نشان داده اند که افرادی که از نوشابه های رژیمی استفاده می نمایند در مقایسه با افرادی که نوشابه نمی خورند از ریسک بالاتر ابتلا به بیماری های عروقی برخوردار هستند.

یافته های مطالعه بزرگی که توسط دانشمندان آمریکایی بر روری بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده انجام شده است، حاکی از آن است که در افراد با مصرف روزانه نوشابه های رژیمی در مقایسه با افراد بدون گزارش نوشیدن نوشابه، ریسک ابتلا به بیماری های عروقی ۶۱% بیشتر می باشد.

درشروعِ مطالعه یعنی در سال ۲۰۰۱،  ۳۲۹۸ شرکت کننده بالای ۴۰ سال (میانگین سنی ۶۹ سال) وارد مطالعه شدند و تحت پیگیری قرار گرفتند. محققین رژیم غذایی افراد را با استفاده از پرسشنامه های تکرر مصرف مورد ارزیابی قرار دادند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا میزان مصرف و نوع نوشابه مصرفی خود را گزارش کنند. براساس داده ها ، افراد به هفت گروه تقسیم شدند :

 1. بدون مصرف نوشابه(به معنی کمتر از یکبار مصرف هر نوع نوشابه در ماه)
 2. مصرف متوسط نوشابه معمولی(بین ماهی یکبار و شش بار در هفته)
 3. مصرف روزانه نوشابه معمولی (حداقل یکبار در روز)
 4. مصرف متوسط نوشابه رژیمی
 5. مصرف روزانه نوشابه رژیمی
  و دو گروهی که ترکیبی از دو دسته افراد را شامل می شدند:
 6. مصرف متوسط نوشابه رژیمی و نوشابه معمولی
 7. مصرف روزانه نوشابه رژیمی و نوشابه معمولی.

در طول ۹ سال پیگیری، ۵۵۹ مورد بیماری عروقی گزارش شد (ازجمله سکته قلبی و سکته همراه با خونریزی که به دلیل پارگی عروق ضعیف خونی ایجاد می گردد)

محققین فاکتورهای مداخله گر سن، جنس، نژاد، استعمال دخانیات، فعالیت بدنی، مصرف الکل و دریافت روزانه کالری را تعدیل کردند. حتی بعد از تعدیل فاکتورِ تاریخچه قبلی ابتلای فرد به بیماری قلب، بیماری عروق محیطی و سندرم متابولیک، ریسک افزایش یافته ابتلا به بیماری های عروقی ۴۸% بود که همچنان درصد بسیار بالایی است.

نکته عملی: بر خلاف تصور اولیه، مطالعات پیشنهاد می کنند که در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی ، نوشابه رژیمی جایگزین مناسبی برای نوشیدنی های حاوی قند نمی باشد؛ چراکه معمولاً در این دسته از نوشیدنی ها از قندهای مصنوعی مانند ساخارین ، آسپارتام و آسه سولفام استفاده می شود که گرچه کالری ندارند ولیکن می توانند منتهی به مقاومت به انسولین شوند. البته مطالعات بیشتری درآینده برای تایید این نتیجه گیری مورد نیاز است.

منبع:

Abstracts P55 and 25American Stroke Association’s International Stroke Conference , Feb. 9, 2011