نقش تغذیه در کنترل دیابت نوع ۲

  1. خانه
  2. HbA1c
  3. نقش تغذیه در کنترل دیابت نوع ۲

دیابت نوع ۲ یکی از شایع‌ترین انواع دیابت بوده و حدود ۹۰ درصد بیماران دیابتی را تشکیل می‌دهد. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است اثر سه نوع مختلف تغذیه درمانی بر روی هموگلوبین گلیکوزیله یا HbA1c، وزن بدن، میزان چربی خون و فشارخون در ۱۰۸ بزرگسال مبتلا به اضافه وزن و چاقی که به دیابت نوع ۲ کنترل نشده مبتلا بودند بررسی شد. این بیماران بیش از ۱۰ سال بود که به بیماری دیابت نوع ۲ مبتلا بوده و با داروهای خوراکی و تزریقی به جز انسولین تحت درمان بودند.
شرکت کنندگان به طور تصادفی به ۳ گروه ۳۶ تایی تقسیم شدند. اولین گروه از یک مدل سنتی پیروی می کردند. بیماران به منظور بررسی عادات و ترجیحات غذایی با متخصص تغذیه ملاقات می کردند. آن ها مشاوره های فردی در مورد برنامه غذایی خود را دریافت می کردند. گروه دوم به منظور دریافت یک برنامه غذایی بر اساس نسبت درشت مغذی ها و میزان کالری دریافتی با متخصص تغذیه ملاقات می کردند. گروه سوم علاوه بر پیروی از یک برنامه غذایی مشخص به طور هفتگی از طریق تلفن با متخصص تغذیه در تماس بودند. در برنامه غذایی گروه دوم و سوم انرژی روزانه شامل ۴۵-۴۰ درصد کربوهیدرات بود. باقی انرژی روزانه از چربی و پروتئین تامین می شد. رژیم غذایی حاوی فیبر بالا و مقادیر کم چربی اشباع و سدیم بود.
بعد از ۱۶ هفته و در مقایسه با ابتدای مطالعه، HbA1c در گروه اول تغییر نکرد. اما در گروه دوم و سوم به طور قابل توجه و به طور متوسط ۶۷/۰ درصد کاهش یافت. تغییر HbA1c به طور قابل توجه بین گروه ها متفاوت بود. وزن بدن در گروه اول کاهش نیافت. درحالیکه وزن در گروه دوم و سوم به طور قابل توجه و به طور متوسط ۵/۳ کیلوگرم کاهش یافت.
تمام این تغییرات در HbA1c و وزن بدن بدون ایجاد تغییرات در داروهای دریافتی یا میزان فعالیت و نیز بدون داشتن هدف برای کاهش وزن رخ داد. این امر نشان می دهد که تغذیه درمانی می تواند به اندازه دارو موثر باشد.
کاهش HbA1c از طریق تغذیه درمانی نسبت به آنچه از طریق دریافت بسیاری از داروهای رایج برای درمان دیابت نوع ۲ حاصل می شود، بهتر است.
نکته عملی: به بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ توصیه می شود به منظور کنترل بهتر بیماری علاوه بر دریافت داروهای رایج از تغذیه مناسب نیز پیروی نمایند.
منبع:

Hamdy O, et al. "Overweight and Obese Type 2 Patients Show Significant Improvements with Structured Nutrition Therapy According to New Study". Joslin Diabetes Center, 2016
 

 

Loading