میوه‌ها و سبزیجات قدرت حافظه و تفکر شما را حفظ می‌کنند.

  1. خانه
  2. حافظه
  3. میوه‌ها و سبزیجات قدرت حافظه و تفکر شما را حفظ می‌کنند.
میوه‌ها و سبزیجات قدرت حافظه و تفکر شما را حفظ می‌کنند

نتایج مطالعه‌ای که به تازگی در مجله Neurology منتشر شده شواهد بیشتری مبنی بر نقش انتخاب‌های غذایی در حفظ سلامت مغز فراهم می‌کند. در این مطالعه بیش از ۲۷ هزار مرد با میانگین سنی ۵۱ سال شرکت کردند. شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه و سپس هر ۴ سال یکبار پرسشنامه‌ای را در مورد میزان مصرف انواع مختلف غذاها تکمیل کردند. این مطالعه به مدت ۲۰ سال به طول انجامید. حداقل ۴ سال قبل از اتمام مطالعه و زمانی که میانگین سنی شرکت کنندگان به ۷۳ سال رسیده بود میزان توانایی‌های این افراد در زمینه حافظه و تفکر بررسی شد.
در مجموع ۵۵ درصد شرکت کنندگان در زمینه تفکر و حافظه دارای مهارت‌های خوبی بودند. ۳۸ درصد در وضعیت متوسطی به سر می‌بردند و در ۷ درصد افراد این توانایی‌ها ضعیف بود. شرکت کنندگان بر اساس میزان مصرف میوه و سبزی به ۵ گروه تقسیم شدند. بالاترین میزان مصرف برای کسانی بود که هر روز حدود ۶ واحد سبزی و ۳ واحد میوه مصرف می‌کردند. کمترین میزان مصرف نیز برای کسانی بود که روزانه به ترتیب ۲ و نصف واحد سبزی و میوه می‌خوردند. یک واحد میوه معادل یک لیوان میوه تازه و یا نصف لیوان آب میوه است. یک واحد سبزی نیز معادل یک لیوان سبزیجات خام و یا دو لیوان سبزیجات برگ‌دار است.
در افرادی که بیشترین میزان سبزی را مصرف می‌کردند در مقایسه با افرادی که کمترین میزان را می‌خوردند احتمال کاهش قدرت تفکر ۳۴ درصد کمتر بود. در مردانی که هر روز میوه بیشتری مصرف می‌کردند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان را مصرف می‌کردند احتمال کاهش قدرت تفکر کمتر بود.
نکته عملی: مصرف سبزیجات سبز، نارنجی و قرمز رنگ و همچنین مصرف میوه‌هایی مانند انواع توت به حفظ قدرت حافظه و تفکر در افراد سالمند کمک می‌کند.
منبع:

Changzheng Yuan et al. Neurology 2018.

Loading