مصرف ۳ بار در روز پروتئین سالمندان را قوی‌تر می کند.

  1. خانه
  2. اسیدآمنه
  3. مصرف ۳ بار در روز پروتئین سالمندان را قوی‌تر می کند.

از دست دادن عضله یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است که به دنبال پیری رخ داده و می‌تواند منجر به ضعف، سقوط یا مشکلات حرکتی شود. خوردن پروتئین به اندازه کافی یک راه برای درمان آن است، اما به نظر می‌رسد که تقسیم پروتئین به طور مساوی در سه وعده اصلی روزانه می‌تواند با افزایش بیشتر قدرت عضلانی در سالمندان ارتباط داشته باشد.

پروتئین و سالمندی

بسیاری از سالمندان اکثر پروتئین خود را در وعده ناهار و شام دریافت می‌کنند. در این مطالعه وعده پروتئین به صبحانه اضافه شد و مصرف متعادل آن در سه وعده غذایی بررسی گردید. بدین منظور اطلاعات ۲۰۰۰ فرد سالمند طی سه سال متوالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
محققان به این نتیجه رسیدند افرادی که پروتئین را به طور متعادل در طول روز مصرف می‌کردند نسبت به کسانی که در وعده شب در مقایسه با وعده صبح پروتئین بیشتری می‌خوردند، دارای قدرت عضلانی بیشتری بودند.
تمام بافت‌های بدن از جمله عضلات از پروتئین تشکیل شده است، که آن نیز متشکل از اسید آمینه می‌باشد. اگر میزان مصرف پروتئین کاهش یابد، سنتز آن به درستی انجام نمی‌شود و این منجر می‌گردد که توده عضلانی از بین برود.
یکی از اسید آمینه‌های ضروری برای ساخته شدن پروتئین لوسین است. توصیه می‌شود در مطالعات آینده به منابع پروتئین و ترکیب اسید آمینه آن توجه بیشتری شود.
نکته عملی: افراد سالمند نیاز به مصرف پروتئین بیشتری دارند که باید به طور متعادل در هر وعده غذایی مصرف شود. زیرا باید اسید آمینه بیشتری برای سنتز پروتئین دریافت نمایند.

منبع:

Samaneh Farsijani et al. American Journal of Clinical Nutrition 2017; Volume 106: Page 113-124

Loading