مصرف میوه و سبزیجات و بهبود خلق و خوی

  1. خانه
  2. خلق و خوی
  3. مصرف میوه و سبزیجات و بهبود خلق و خوی

موادغذایی بر میزان شادابی و خلق و خوی ما تأثیرات متفاوتی برجا می‌گذارند. آگاهی در مورد اینکه در هر دوره و زمانی چه موادی را در سبد غذایی خود قرار دهیم، کمک خواهد کرد که بتوانیم با آسودگی خاطر و در شرایط بهتری آن برهه از زندگی را پشت سر بگذاریم.
در همین راستا در مطالعه ای که به تازگی در ژورنال British Journal of Health Psychology  به چاپ رسیده است به بررسی ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و تغییر در خلق و خوی و احساسات افراد پرداخته شده است.
در این مطالعه ۲۸۱ فرد جوان با متوسط سنی ۲۰ سال  به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابتدا افراد پرسشنامه ای در مورد مشخصات فردی خود شامل سن، جنسیت، قومیت، قد و وزن خود پر کردند. افرادی که اختلالات غذا خوردن داشتند از مطالعه خارج شدند. یادآمد خوراک روزانه افراد تحت مطالعه برای ۲۱ روز متوالی گرفته شد. در غروب هر ۲۱ روز شرکت کنندگان به توصیف احساسات خود در آن روز پرداختند و آن را با ۹ صفت مثبت و منفی در پرسشنامه ای ثبت نمودند. یادآمد خوراک روزانه آنها شامل سوالاتی در مورد میزان مصرف میوه و سبزی و چندین دسته از مواد غذایی ناسالم مانند بیسکوئیت، کلوچه، چیپس سیب زمینی، کیک و مافین بود.
نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده ارتباط قوی و مستقیم بین مصرف بیشتر میوه و سبزیجات با خلق و خوی بهتر در افراد بود. در روزهایی که افراد میوه و سبزی بیشتری مصرف کرده بودند احساس آرامش و شادی بیشتری داشتند و شاداب تر از روزهای دیگر بودند. همچنین در این مطالعه بررسی هایی انجام گرفته نشان دادند که مصرف میوه و سبزی بیشتر، موجب ایجاد خلق و خوی بهتر می شود و اینطور نیست که خلق و خوی بهتر موجب تشویق و ایجاد انگیزه در افراد شود تا میوه و سبزی بیشتری مصرف کنند. در واقع مصرف میوه و سبزی بیشتر موجب بهبود خلق و خوی افراد در روز بعد می شود.
نکته عملی: پس از بررسی های نهایی محققان به این نتیجه رسیدند که افراد جوان باید روزانه حدود ۷-۸ واحد از میوه ها و سبزیجات دریافت نمایند تا تغییرات مثبت مشهودی در خلق و خوی آنها بوجود آید بنابراین اگر شما هم از دسته افرادی هستید که از بی حوصلگی و کمی چاشنی بدخلقی رنج می برید حتما با ما در این راه همگام شوید،  به امید روزهای شاد آینده.

 منبع:

British Journal of Health Psychology on January 24