مصرف میوه ها و سبزیجات و ریسک پایین تر سرطان پستان

  1. خانه
  2. سرطان پستان
  3. مصرف میوه ها و سبزیجات و ریسک پایین تر سرطان پستان

سرطان سینه یکی از شایعترین سرطانها در خانمها می باشد. زنان می توانند از طریق رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات ریسک سرطان سینه را کاهش دهند. به تازگی محققین دریافتند زنانی که خونشان سطوح بالاتری از کاروتنوئیدها را حمل می کند، ریسک کمتری از پیشرفت بیماری دارند. کاروتنوئیدها پیگمان های قرمز، زرد و نارنجی موجود در گیاهان می باشند.
در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله JNCI به چاپ رسیده است نشان داده است که این ارتباط پیشگیرانه  بین دریافت میوه ها و سبزیجات و سرطانهای ER منفی قویتر می باشد؛ سرطانهای ER  منفی یعنی سرطانی که از استروژن مشتق نشده است و سرطان پستانی است که تهاجمی تر بوده و بهبود ضعیف تری داشته و موارد پیشگیری و درمان آن نیز کمتر می باشد .
داده های حاصل از ۷۰۰زن به منظور یافتن ارتباط بین سرطان پستان و سطوح تام کاروتنوئید های در گردش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۳۰۵۵ زن مبتلا به سرطان پستان و ۳۹۵۶ زن در گروه کنترل).
ارتباط معکوس معناداری بین ریسک سرطان پستان و سطوح کاروتنوئیدهای تام و هر یک از اشکال جداگانه آن یافت شد. نتایج جامع آینده نگر بیان داشتند که زنان با سطوح بالای آلفاکاروتن، بتاکاروتن، لوتئین، زآگزانتین، لیکوپن و کاروتنوئیدهای تام در گردش، در معرض ریسک پایین تری از سرطان پستان قرار دارشتند. درعین حال ارتباط معناداری برای بتا-کریپتوگزانتین یافت نشد. شایان ذکر است که سبزیجات نارنجی و زرد همچون هویج و کدو حلوایی منابع غنی از آلفا و بتاکاروتن هستند. اسفناج و کلم پیچ نیز مقادیر بالایی بتاکاروتن دارند. سبزیجات برگدار سبز تیره حاوی بیشترین مقادیر لوتئین و زآگزانتین می باشند. لیکوپن کاروتنوئیدی است که به گریپ فروت، هندوانه و گوجه فرنگی رنگ قرمز می دهد.
 شواهد نشان می دهند که برای جذب کاروتنوئیدهای میوه ها و سبزیجات، بایستی مقداری چربی خورده شود؛ درحقیقت سودی از سالاد بدون پوششی از یک نوع چربی مانند روغن زیتون به دست نخواهد آمد. درعین حال زیست دسترسی کاروتنوئیدها تحت تاثیر نوع و میزان چربی مصرف شده می باشد.  
نکته عملی: نتایج حاکی از آنند که یک رژیم غذایی با محتوای بالای میوه ها و سبزیجات غنی از کاروتنوئیدها خواص مفید بیشماری دارد از جمله ریسک کاهش یافته سرطان پستان. شما می توانید مقادیر معناداری کاروتنوئید را از طریق وارد کردن میوه ها و سبزیجات به رژیم غذایی روزانه و با همراهی مقدار کمی چربی های غیر اشباع جذب کنید.

منبع:

JNCI ,2012, 88, 340-348

Loading