مصرف زیاد قهوه و افزایش خطر مرگ در جوانان

در سراسر جهان بسیاری از مردم به طور روزانه قهوه می نوشند. در بیش از ۶۰% بزرگسالان آمریکایی که قهوه می نوشند، میزان مصرف قهوه به طور متوسط بیش از ۳ فنجان در روز است. مطالعات اولیه در زمینه ارتباط مصرف قهوه با مرگ ناشی از همه علل و مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب محدود و نتایج آن اغلب بحث برانگیز است.
به تازگی یک تیم تحقیقاتی تاثیر مصرف قهوه را بر روی مرگ ناشی از همه علل و مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی مورد بررسی قرار داده است. بین سال های ۱۹۹۸-۱۹۷۹ حدود ۴۵۰۰۰ فرد ۸۷-۲۰ ساله از نظر عادات مرتبط با شیوه زندگی(از جمله مصرف قهوه) و تاریخچه پزشکی شخصی و خانوادگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. محققان ۴۳۷۲۷ فرد( ۳۳۹۰۰ مرد و ۹۸۲۷ زن) را در آنالیز نهایی مورد ارزیابی قرار دادند.
در طول ۱۷ سال پیگیری ۲۵۱۲ مورد مرگ رخ داد که ۳۲% آن ناشی از بیماری قلبی-عروقی بود. زنان و مردانی که مقدار بیشتری قهوه مصرف می کردند بیشتر احتمال داشت تا سیگار بکشند و سطوح پایین تر تناسب قلبی- تنفسی  داشته باشند.
میزان مرگ در مردان جوان تر حتی با مصرف کم قهوه بالاتر بود اما این افزایش با مصرف تقریبا ۲۸ فنجان در هفته قابل توجه بود به طوریکه مرگ ناشی از همه علل ۵۶% افزایش می یافت. در زنان جوان تر که بیش از ۲۸ فنجان قهوه مصرف می کردند نسبت به کسانی که قهوه نمی نوشیدند خطر مرگ ناشی از همه علل ۲ برابر بالاتر بود. نتایج این مطالعه در زنان و مردان مسن تر ارتباطی بین مصرف قهوه و علل مرگ و میر نشان نداد. هیچ یک از مقادیر قهوه در زنان و مردان جوان و مسن اثر قابل توجهی بر روی مرگ ناشی از بیماری قلبی- عروقی نداشت.
قهوه ترکیبی پیچیده از مواد شیمیایی متشکل از هزاران جزء می باشد. تحقیقات اخیر نشان داده که قهوه یکی از منابع عمده آنتی اکسیدان در رژیم غذایی است و اثرات مفیدی بر روی التهاب و عملکرد شناختی دارد. با این حال مشخص شده است که قهوه دارای عوارض جانبی بالقوه نیز می باشد زیرا کافئین آزادسازی اپی نفرین را تحریک کرده، فعالیت انسولین را مهار کرده و فشارخون و سطوح هموسیستئین را افزایش می دهد. بنابراین این مکانیسم ها می توانند یکدیگر را متعادل سازند. همچنین تحقیقات نشان می دهد افرادی که مقدار زیادی قهوه می نوشند ممکن است از طریق مکانیسم های ژنتیکی بالقوه یا به علت اثرات زیان بار عوامل خطر دیگر که با نوشیدن قهوه در ارتباط هستند، بیشتر در معرض خطر قرار گیرند.
نکته عملی:  جهت حفظ سلامتی همواره تعادل در مصرف انواع مواد غذایی توصیه می شود. بنابراین به تمامی افراد خصوصا افراد جوان توصیه می شود که از مصرف بیش از ۲۸ فنجان قهوه در هفته یا ۴ فنجان قهوه در روز خودداری نمایند.
منبع:

Junxiu Liu et al. “Association of Coffee Consumption With All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality.” Mayo Clinic Proceedings, 2013.

 

Loading