مصرف زیاد زرده تخم مرغ و خطر سکته قلبی

همه می دانیم که یکی از عوامل خطر ابتلا به حمله های قلبی استفاده از رژیم غذایی حاوی کلسترول بالاست. بر همین اساس، توصیه متخصصان به بیماران در معرض خطر بیماری های قلبی ، مصرف کمتر از ۲۰۰ میلی گرم کلسترول در روز است. بین عموم و حتی برخی پزشکان این عقیده وجود دارد که مصرف کلسترول غذایی و زرده تخم مرغ برای افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی مضر نیست. اما مطالعات نشان داده است که ریسک ابتلا به بیماری های قلبی در افراد مبتلا به دیابت که روزانه یک تخم مرغ کامل مصرف کرده اند در مقایسه با افرادی که در هفته یک تخم مرغ داشته اند ۲ برابر بوده است.

در مقاله ای که اخیرا در مجله قلب کانادا چاپ شده است، پزشکان به اهمیت کلسترول دریافتی در افراد در معرض خطر سکته قلبی و مغزی اشاره نمودند. بررسی این محققین حاکی از آنست که یکی از منابع سرشار از کلسترول زرده تخم مرغ است که بسته به سایزآن می تواند ۲۱۵ تا ۲۷۵ میلی گرم کلسترول داشته باشد. در حالیکه حتی بعضی از غذاهای فست فود که درمورد مصرف آنها مدام  هشدار داده می شود تنها ۱۵۰ میلی گرم کلسترول دارند.. اما با مصرف تنها یک زرده تخم مرغ در روز میزان کلسترول مصرفی بیش از میزان توصیه شده خواهد بود.در بررسی بعمل آمده توسظ این پژوهشگران نشان داده شد که خطر ابتلا به بیماری های قلبی در افراد مبتلا به دیابت که روزانه یک تخم مرغ کامل مصرف کرده اند در مقایسه با افرادی که در هفته یک تخم مرغ داشته اند ۲ برابر بوده است. علاوه بر این خطر بروز دیابت نیز در افرادی که بطور منظم تخم مرغ دریافت می کردند به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

هیچ شکی نیست که سفیده تخم مرغ یک منبع پروتئینی با کیفیت بالاست، اما میزان مصرف زرده تخم مرغ باید با توجه به سابقه ژنتیکی فرد و میزان خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عادات غذایی کلی او تعیین شود. البته باید ذکر نمود که درافراد سالم در این مورد محدودیت به این میزان وجود ندارد.

نکته عملی: یکی از عوامل خطر ابتلا به حمله های قلبی استفاده از رژیم غذایی حاوی کلسترول بالاست. با توجه به محتوای بالای کلسترول موجود در زرده تخم مرغ ، محدودیت مصرف آن به یک بار د رهفته  برای افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی توصیه می شود.

منبع: Canadian Journal of Cardiology, 2010; 26 (9): e336-e339

Loading