مصرف الکل و خطر بروز سرطان معده

سرطان معده ( Gastric Cancer ) دومین دلیل مرگ بر اثر سرطان در جهان می باشد. رشد این سرطان در دهه های اخیر موجب انجام مطالعات اپیدمیولوژیک زیادی در این زمینه گردیده است. بدلیل ارتباط مستقیم بین مصرف مواد غذایی و نیز بیماریهای گوارشی، مطالعات ممتعددی بر روی عوامل تغذیه ای موثر بر بروز بیماریهای گوارشی و از جمله سرطان دستگاه گوارش انجام شده است. بدلیل افزایش عادات غذایی نادرست مانند مصرف الکل، بخشی از مطالعات مرتبط با این بیماری به ارتباط بین مصرف الکل و خطر بروز سرطان معده اختصاص داده  شده است.
در راستای این موضوع مطالعه ای جدید در ژورنال تغذیه بالینی آمریکا  در سال ۲۰۱۱  به چاپ رسیده است. در این مطالعه ارتباط بین مصرف الکل و خطر بروز سرطان معده (GC) به صورت مطالعه ای آینده نگر بررسی شده است. ۴۴۴ فرد را که  در مرحله ابتدایی آدنوکارسینمای معده بودند مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه پی بردند که مصرف زیاد الکل (بیش از ۶۰ گرم در روز) با خطر بروز سرطان معده رابطه مستقیم دارد. در آنالیز مرتبط با نوع نوشیدنی الکلی دریافتی، بین مصرف آبجو (مصرف بیش از ۳۰ گرم در روز) و سرطان معده رابطه مستقیم دیده شد،  ارتباط بین مصرف نوشیدنی های الکلی و خطر بروز سرطان معده در مقادیر بالای مصرف دیده شده است .
نکته عملی : سرطان معده دومین دلیل مرگ بر اثر سرطان در جهان می باشد. به دلیل روند صعودی مصرف الکل در برخی جوامع در مطالعات اپیدمیولوژیک بسیاری ارتباط مصرف الکل و سرطان معده مورد بررسی قرار گرفته است.  در این مطالعه اخیر که پیرامون دریافت الکل و سرطان معده انجام شده بود دریافتند که مصرف بالای نوشیدنی های الکلی خصوصا آبجو موجب افزایش خطر بروز سرطان معده ( خصوصا در بخش روده ای معده یعنی انتهای معده) می شود.

منبع:

Am J Clin Nutr November 2011 vol. 94 no. 5 1266-1275

Loading