مصرف آووکادو می تواند به کاهش کلسترول نوع بد کمک کند

  1. خانه
  2. HDL
  3. مصرف آووکادو می تواند به کاهش کلسترول نوع بد کمک کند

بر اساس مطالعه ای که اخیراً در ژورنال انجمن قلب آمریکا به چاپ رسیده است، مصرف یک آووکادو در روز به عنوان بخش تامین کننده چربی از یک رژیم غذایی معمول می تواند به کاهش سطح کلسترول نوع بد در میان افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند کمک کند.
همانطور که می دانیم آووکادو از میزان چربی بالایی برخوردار است، اما بخش عمده چربی آن از نوع غیر اشباع بوده، که یک نوع “خوب” از چربی محسوب می شود. محققان بر این باورند که چربیهای غیر اشباع می توانند به کاهش سطوح کلسترول نوع بد در بدن، همچنین کاهش خطر حمله قلبی و سکته مغزی کمک کنند.
در این مطالعه محققان به ارزیابی چگونگی جایگزینی مصرف آووکادو با اسیدهای چرب اشباع و یا نوع “بد” چربی و تاثیر آن بر عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی پرداختند.
شرکت کنندگان در این مطالعه ۴۵ فرد سالم چاق و یا دارای اضافه وزن با محدوه سنی ۷۰-۲۱ سال بودند.
هر یک از افراد تحت مطالعه می بایست یکی از سه رژیم غذایی پایین آورنده کلسترول را به مدت ۵ هفته دنبال می کردند. رژیم های غذایی به ترتیب شامل: رژیم غذایی کم چرب بدون مصرف آووکادو، رژیم غذایی با میزان چربی متوسط و بدون مصرف آووکادو و در آخر رژیم غذایی دارای چربی متوسط و مصرف یک عدد آووکادو در روز بوده است.
در هر دو نوع رژیم غذایی با میزان متوسط چربی، ۳۴ ٪ درصد از کالری روزانه افراد از گروه چربی تامین می شده است که ۱۷٪ از این میزان را اسیدهای چرب غیر اشباع شامل می شدند اما در رژیم غذایی کم چرب تنها ۲۴ درصد از کالری  روزانه از چربی ها تامین شده، که ۱۱٪ از آن از نوع اسیدهای چرب غیر اشباع بوده است.
در پایان پژوهش محققان به این نتیجه رسیدند که سطح لیپوپروتئین با چگالی پائین یا همان (LDL ) در افرادی که رژیم غذایی کم چرب بدون مصرف آووکادو را رعایت می کردند، به طور متوسط ۸.۳ میلی گرم کمتر بوده است و در گروهی که رژیم غذایی با میزان چربی متوسط و بدون مصرف آووکادو را دنبال می کردند نیز این میزان ۷.۴ میلی گرم کاهش داشته است. این در حالیست که سطح کلسترول نوع بد (LDL ) شرکت کنندگانی که رژیم غذایی با میزان متوسط چربی و یک عدد آووکادو در روز داشتند، به طور متوسط ۱۳.۵ میلی گرم کاهش یافته است. همچنین نتایج اندازه گیری فاکتورهای خونی این گروه نشان داد که برخی از این فاکتورها مانند کلسترول تام ، تری گلیسیرید و HDL خون آنها نیز به مراتب بهتر از دو گروه دیگر بوده است.
نکته عملی: شواهد مطالعه حاکی از آنند که مصرف آووکادو در کنار یک رژیم غذایی مناسب، می تواند منجر به کاهش چشمگیری در پروفایل چربی های مضر بدن مانند (LDL) گردد. محققان همواره به جایگزین نمودن اسیدهای چرب اشباع با چربی های سالم همچون آوکادو و سایر منابع تاکید دارند و رعایت رژیم غذایی مفید برای سلامت قلب را توصیه می کنند.

منبع:

Kris-Etherton et all “ An avocado a day may help keep bad cholesterol at bay “ American Heart Association . doi: 10.1161/JAHA.114.001355           

 

فهرست