مطالعات اخیر نشان می دهد کارمندانی که شغل های کم تحرک دارند، دور کمر بزرگتری داشته و خطر ابتلا به بیماری های قلبی در آن ها افزایش می یابد. بنابراین توصیه می شود کمتر بنشینید و بیشتر فعال باشید. به عبارتی برای پیشگیری از بیماری های قلبی بهتر است هفت ساعت در روز بایستید و هفت مایل راه بروید.
یافته های اخیر حاکی از آن است بعد از ۵ ساعت نشستن، هر ساعت اضافی با افزایش دو سانتی متری دور کمر و ۲/۰درصدی خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی همراه است. همچنین در این شرایط کلسترول بد (LDL) بالا رفته و کلسترول خوب (HDL) کاهش می یابد.
به گفته محققان: "کم تحرکی بیشتر بطور قابل توجهی با دور کمر بزرگتر، تری گلیسیرید بالاتر و کاهش HDL همراه است، که همگی خطر بیماری قلبی را افزایش می دهند. به حداقل رساندن این خطر با راه رفتن بیش از ۱۵۰۰۰ قدم در روز یا ۷ الی ۸ مایل راه رفتن میسر می شود."
تکامل ما، برای تبدیل شدن به نوع بشر، برای تمام روز نشستن طراحی و تجهیز نشده است. از این رو ما برای فعالیت هایی مانند شکار کردن که نیازمند روزانه ۷ تا ۸ ساعت ایستادن بود، تکامل یافته ایم.
نکته عملی: مشاغل کم تحرک و بیشتر نشستن در طول روز با افزایش دور کمر و سایر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی همراه است. بنابراین همواره بهتر است فعالیت های بدنی منظمی را در برنامه روزانه خود بگنجانیم.
منبع:

W WTigbe et al. "Time spent in sedentary posture is associated with waist circumference and cardiovascular risk". International Journal of Obesity, 2017.

 

Loading