فواید رژیم غذایی مدیترانه ای در سلامتی تاییده شده است، ولی فقط برای طبقات اجتماعی بالا!

  1. خانه
  2. بیماری های قلبی
  3. فواید رژیم غذایی مدیترانه ای در سلامتی تاییده شده است، ولی فقط برای طبقات اجتماعی بالا!

رژیم غذایی مدیترانه ای خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را کاهش می دهد، البته اگر تحصیلات عالی داشته و یا ثروتمند باشید. این یافته بسیار جالب توسط محققان ایتالیایی و با بررسی ۱۸۰۰۰ نفر به دست آمده است. 
مزایای رژیم غذایی مدیترانه ای در بیماری های قلبی – عروقی شناخته شده است ولی تحقیقات اخیر نشان داد که مزایای این رژیم به شدت تحت تاثیر موقعیت اجتماعی – اقتصادی افراد است. به عبارت دیگر، کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی تنها در افرادی با سطح تحصیلات عالی و یا درآمد بیشتر دیده شده است. فواید این رژیم برای گروه های کم درآمد مشاهده نشده است. 
به گفته محققان برای اولین بار مطالعه حاضر نشان داده است که موقعیت اجتماعی – اقتصادی در افرادی که رژیم غذایی مدیترانه ای را رعایت می کنند، دستیابی به سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، بعید به نظر می رسد که فردی از طبقه اجتماعی پایین که رژیم غذایی مدیترانه ای را به دقت دنبال می کند مزایایی مشابه با فردی با درآمد بالا دریافت کند. حتی اگر هردو یکسان از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنند. 
در مورد رعایت رژیم غذایی مدیترانه ای، گروه هایی که مزایای بیشتری از این رژیم دریافت کرده اند نسبت به گروه هایی با سطح اجتماعی – اقتصادی پایین، شاخص های بیشتری از یک رژیم غذایی با کیفیت بالا را گزارش کرده اند. به عنوان مثال، در میان افرادی که رژیم را رعایت کرده اند (که بر حسب میزان استفاده از میوه ها، مغزها، سبزیجات، حبوبات، غلات، ماهی، چربی، گوشت و محصولات لبنی مشخص شده است)، افرادی با درآمد بالا یا سطح تحصیلات بالا، محصولات غنی از آنتی اکسیدان و پلی فنل ها و میوه ها و سبزیجات متنوعی استفاده کردند. همچنین مشخص شد که سطح اجتماعی – اقتصادی در مصرف غلات کامل و روش های پخت و پز نیز اثر دارد. این تفاوت ها در مصرف غذاهای موجود در رژیم غذایی مدیترانه ای ما را به فکر می اندازد که کیفیت غذا نیز به اندازه میزان و تناوب مصرف آن در سلامتی مهم می باشد. 
نکته عملی: تنها در صورتی می توانیم بگوییم رژیم غذایی مدیترانه ای مفید است که برای تمام افراد با سطوح اقتصادی – اجتماعی مختلف دسترسی برابر به مواد غذایی متنوع را فراهم سازیم.
منبع:

Marialaura Bonaccio et al. "High adherence to the Mediterranean diet is associated with cardiovascular protection in higher but not in lower socioeconomic groups: prospective findings from the Moli-sani study". International Journal of Epidemiology, 2017.