شیوه ای دیگر از درمان سلولیت : ال پی جی اندرمولوژی

  1. خانه
  2. LPG
  3. شیوه ای دیگر از درمان سلولیت : ال پی جی اندرمولوژی

ال پی جی یک سیستم ماساژدرمانی با مدرکFDA  جهانی ست. این روش در درمان سلولیت کاربرد دارد.
طی پژوهشی که در دپارتمان امراض پوستی واقع در دانشکده پزشکی استانبول انجام شد فاکتورهایی از سیستم درمان ال پی جی اندرمولوژی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت؛ از جمله: ایمنی ، اثربخشی ، کارایی وقدرت لاغرکردن.
در این پژوهش، جمعیّتی متشکل از ۱۱۸ زن که متوسّط سنّی ایشان ۳۴ سال بود، انتخاب شد. جلسات درمانی ال پی جی هفته ای دو جلسه برگزار می شد و حدّاقل پانزده جلسه ادامه پیدا می کرد. سپس نتیجه ی تغییرات در کلینیک ارزیابی و ثبت می شد به این ترتیب که از بافت های سلولیتِ کارشده عکس برداری دیجیتالی انجام می گردید و آن بخش هایی از بدن که کار می شد، مورد اندازه گیری قرارمی گرفت. نیز وزن گیری به صورت متناوب وجود داشت و درصد چربی بدنی هم ثبت می گشت.
نتیجه، حاکی از این بود که  در ۱۱۷ نفر از بیماران یعنی ۹۹% ایشان کاهش سایز دیده شد. میانگین کاهش سایز در هر قسمت از بدن ۳ سانتی متر گزارش شد،که تغییر کاملا معناداری به حساب می آمد. و امّا کاهش وزن؛ در ۱۰۳ نفر از بیماران یعنی ۸۷% ایشان مشاهده شد. میانگین کاهش وزن ۲.۷ کیلوگرم گزارش شد. همین طور در ۱۱۰ نفر از بیماران (۹۳%) کاهش درصد چربی بدنی (BFP) به چشم می خورد. و نهایتا پرسش نامه، از درجه ی بالای رضایت مندی ۸۱ نفر از بیماران (۶۹%) حکایت داشت.
نکته عملی: نتایج این مطالعه نشان داده که روش ال پی جی اندرمولوژی در جهت لاغری و کاهش سایز بدن یک روش بسیار خوب، سالم و اثربخش می باشد. و علاوه بر این که روشی کمکی برای کاهش وزن به حساب می آید، به جهت کاهش سایز ، فرم گیری و شکل بصری مطلوب بدن، رضایت مندی کاربر را به شایستگی تأمین می کند.

منبع:

 Mar-Apr;22(2):145-53

Loading