شیر انسان حاوی قندهایی است که نقش حفاظتی در برابر استرپتوکوک B (عامل عفونت شدید در کودکان تازه متولد شده) دارد.

استرپتوکوک B نوعی باکتری است که بدون هیچ علائمی معمولاً در روده و دستگاه تناسلی یافت می شود و گاهی اوقات، به خصوص زمانی که سبب عفونت خون و بافت نرم  می شود، می تواند سبب بیماری شود.

عفونت استرپتوکوک B در کودکان منجر به بیماری شدید مانند عفونت خون (سپسیس)، عفونت ریه (پنومونی) و عفونت مایع و پوشش مغز و نخاع (مننژیت) می شود.

دو نوع اصلی بیماری ناشی از استرپتوکوک B در کودکان وجود دارد: نوعی که در هفته اول تولد رخ می دهد و یک نوع که بین این سن تا ۳ ماهگی رخ می دهد. بخش عمده ای از موفقیت در کاهش عفونت هفته اول تولد ناشی از مصرف یک دوره آنتی بیوتیک در زنانی است که در سه ماهه آخر بارداری آزمایش استرپتوکوک B آن ها مثبت بوده است.

نتایج بررسی ها داد قندهای موجود در شیر انسان باکتری های کشت داده شده را از بین می برد. همچنین مشخص شد که این قندها قادر به تخریب بیوفیلم استرپتوکوک B هستند. بیوفیلم اجتماعی از باکتری ها است که به یک سطح متصل شده و رشد می کنند. از سوی دیگر مشاهده شد نمونه شیر گرفته شده از برخی شرکت کنندگان در مطالعه حساسیت استرپتوکوک B را در مقابل اریترومایسین، پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیک ها افزایش می دهد.

نکته عملی: اگر یافته های مذکور در مطالعات آینده تائید شوند می توان از این قندها برای درمان ضد میکروبی در کودکان و بزرگسالان استفاده کرد. این امر وابستگی به آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد.

 

منبع:

 

Dorothy L. Ackerman et al. "Human Milk Oligosaccharides Exhibit Antimicrobial and Antibiofilm Properties against Group B Streptococcus". ACS Infectious Diseases, ۲۰۱۷.

Loading