شما در بارداریتان چه تصوری از وزن خود داشتید؟

  1. خانه
  2. افزایش وزن
  3. شما در بارداریتان چه تصوری از وزن خود داشتید؟

تحقیقات بسیار کمی در سراسر جهان وجود دارد که به موضوع ادراک زنان از سایز و شکل بدنشان در طول بارداری پرداخته باشددر صورتی که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه افزایش وزن بیش از حد در طی بارداری سبب ایجاد طیف وسیعی از خطرات بهداشتی و سلامتی برای مادر و کودک خواهد شد و تاثیرات آن در به خطر انداختن سلامت آینده مادر و کودک نیز واضح و مبرهن است.
در این بررسی که اخیرا انجام شده است ۴۰۰ زن اهل استرالیا مورد مطالعه قرار گرفتند و تصور ذهنی آنان نسبت به وزن شان و تاثیرات آن بر روند وزن گیریشان در طی بارداری مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج بیانگر این مطلب هستند که بیش از ۷۰ دصد زنان باردار که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند وزن خود را کمتر از واقعیت تخمین می زدند این افراد که دچار کم گویی بودند احتمال تجربه افزایش وزن بیشتری در طی بارداری داشتند.
تنها ۲۶ درصد از زنان شاخص توده بدنی شان را درست حدس زدند در حالی که ۷۰ درصد شاخص توده بدنی خود را  کمتر از حد واقعی گزارش کردند و به علاوه ۴ درصد این افراد دچار بیش برآورد وزن خود بودند و وزن خود را بیش از آنچه بود تخمین می زدند.
نتایج نشان دادند که زنانی که شاخص توده بدنی خود را کمتر از حد واقعی گزارش کردند در طول بارداری احتمال ابتلا به چاقی بیشتری داشتندو این موضوع به علت عدم آگاهی آنان از موقعیت صحیح وزنیشان بود.
محققین به ذکر این نکته پرداختند که یافته های این مطالعه دارای پیام های قابل توجهی برای پزشکان است که با ارائه دادن اطلاعات مربوط به وزن زنان در دوران بارداری و برجسته کردن عوامل تاثیر گذار در روند وزن گیریشان و ارائه یک رژیم غذایی مناسب می توانند در سلامت هرچه بیشتر جامعه نقش داشته باشند.
نکته عملی: مطالعات نشان دادند که زنان باردار در صورتیکه باور داشته باشند که سلامتشان با افزایش وزن بیش از حد در خطر خواهد افتاد روند تغییرات سالم تری را طی می کنند لذا ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی می توانند با ترویج افزایش وزن سالم در دوران بارداری و افزایش آگاهی افراد دچار اضافه وزن و چاقی  از خطرات بالقوه این افزایش وزن پیشگیری نمایند.
منبع:

j.wombi. 2013

 

Loading