سوسیس، عاملی که می‌تواند خطر بروز سرطان سینه را افزایش دهد.

سوسیس، عاملی که می‌تواند خطر بروز سرطان سینه را افزایش دهد.

یافته‌های حاصل از مطالعات مختلفی که تاکنون در مورد ارتباط بین مصرف گوشت قرمز و گوشت‌های فرآوری شده با خطر بروز سرطان سینه انجام شده‌اند، متناقض بوده است. به تازگی نتایج مطالعه منتشر شده در مجله International Journal of Cancer نشان داد در زنانی که گوشت‌‌های فرآوری شده مانند سوسیس مصرف می‌کنند خطر ابتلا به سرطان سینه بیشتر است. بین مصرف گوشت قرمز (فرآوری نشده) و احتمال بروز این بیماری ارتباطی مشاهده نشد.
در این تحقیق اطلاعات مربوط به بیش از ۱/۲ میلیون زن جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد در افرادی که به طور مرتب گوشت‌های فرآوری شده مصرف می‌کردند خطر بروز سرطان سینه ۹ درصد بالاتر بود.
سرطان سینه یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در سراسر جهان است. برخی عوامل که می‌توانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند عبارتند از: سابقه خانوادگی، افزایش سن، بروز اولین قاعدگی قبل از ۱۳ سالگی، فعالیت بدنی کم، چاقی، مصرف الکل و سیگار، رژیم غذایی نامناسب و … . برای درمان این بیماری از روش‌هایی مانند جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی استفاده می‌شود.
نکته عملی: کاهش مصرف گوشت‌های فرآوری شده (مانند سوسیس) یکی از راهکارهای مفیدی است که می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان کاهش دهد.
منبع:

Maryam S. Farvid et al. International Journal of Cancer 2018.

Loading