ریز مغذی های دوران جنینی باعث بهبود تکامل می شود.

  1. خانه
  2. اسید فولیک حافظه
  3. ریز مغذی های دوران جنینی باعث بهبود تکامل می شود.

مصرف مکمل حاوی ریزمغذی ها در طول بارداری می تواند سبب بهبود توانایی های شناختی کودکان در سنین مدرسه شود. سایر مواردی که باعث افزایش هوش کودکان می شود عبارتست از تغذیه با شیر مادر، مادران شاد و پرانرژی، والدین تحصیل کرده. اینها نتیجه بخشی از تحقیقات انجام شده در اندونزی است.
همچنین مطالعه مذبور نشان می دهد محیطی که کودک در آن رشد می کند بیشتر از  فاکتورهای بیولوژیک با تکامل مغز و توانایی های شناختی، بهره هوشی، حافظه، عملکرد، موفقیت های تحصیلی و سلامت اجتماعی و عاطفی در ارتباط است. محققین برای بررسی این موضوع مطالعه وسیع و چند ملیتی را طراحی کردند. بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰۰۰ کودک دبستانی ۱۲-۹ سال در اندونزی مورد بررسی قرار گرفت که پیش از آن مادرانشان در برنامه مکمل یاری ریزمغذی ها و مکمل یاری آهن- اسید فولیک در طی بارداری شرکت کرده بودند.
در برنامه مکمل یاری مادران در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نیمی از ۳۱۲۹۰ مادر شرکت کننده در برنامه، مکمل ریزمغذی ها و نیم دیگر مکمل آهن- اسید فولیک را دریافت نمودند. مکمل ریزمغذی ها مشابه مکمل مولتی ویتامین پره ناتال بود که در آمریکا و کانادا در بارداری مورد استفاده قرار می گرفت.
در پیگیری های انجام شده این مادران مشخص شد که مادرانی که مکمل ریزمغذی ها را دریافت می کردند وضعیت کودکان آن ها از نظر حافظه بهتر بود. حافظه رویه ای (procedural memory) به معنای یادگیری مهارت های جدید از مطالب درک شده، مهارت های حرکتی و شناختی است. حافظه رویه ای برای عملکرد تحصیلی کودکان و عملکردهای روزانه مثل رانندگی، تایپ کردن، خواندن، صحبت کردن و فهم زبان و قوانین آن ها اهمیت دارد. کودکانی که مادران آن ها در طول بارداری ریزمغذی دریافت کرده بودند به طرز معناداری توانایی هوشی بالاتری داشتند. 
فاکتورهای بیولوژیک مثل وضعیت تغذیه مادر در طول بارداری، وزن کم هنگام تولد، تولد نارس، وضعیت نامناسب رشد و تغذیه نوزاد ارتباط چندانی با توانایی های شناختی و فاکتورهای محیطی – اجتماعی مثل وضعیت هورمونی، افسردگی مادران و تحصیلات والدین نداشت. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد برنامه های سلامت عموم تنها بر فاکتورهای بیولوژیکی تمرکز داشته درحالیکه برای ارتقای توانایی های شناختی آن ها کافی نیست و بایستی فاکتورهای محیطی- اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند. 
نکته عملی: مکمل یاری ریزمغذی ها در طول دوره بارداری می تواند در بهبود حافظه و عملکرد ذهنی کودکان نقش داشته باشد.
منبع:

Elizabeth L Prado et al. "Maternal multiple micronutrient supplementation and other biomedical and socioenvironmental influences on children's cognition at age 9-12 years in Indonesia: follow-up of the SUMMIT randomised trial". The Lancet Global Health, 2017.

 

Loading