رژیم غذایی در اختلال کم‌ توجهی بیش فعالی نقش دارد؟

اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD) احتمال بروز مشکلاتی را در مدرسه و سپس در زندگی برای کودکان مبتلا در پی دارد. به طوریکه احتمال اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات روان‌پریشی در این کودکان بالاتر است.
داروهایی برای به حداقل رساندن برخی علائم ADHD وجود دارد، اما عوارض جانبی آن‌ها زیاد بوده و نتایج مصرف بلند مدت آن‌ها مشخص نمی‌باشد.

رژیم غذایی و اختلال کم توجهی بیش فعالی

در سال‌های اخیر علاقه نسبت به تاثیر رژیم غذایی بر روی ADHD افزایش یافته است. برای مثال، نتایج یک مطالعه نشان داده که بین رژیم غذایی غربی و ADHD ارتباط وجود دارد. مطالعه دیگری نیز نشان داد غلظت پایین ویتامین‌های B2، B6 و B9 با ADHD مرتبط است. در این مطالعه ویتامین های B2 و B6 با شدت علائم بیماری در ارتباط بودند.
اخیراً نیز محققان مواد مغذی ضروری شامل ۱۳ ویتامین، ۱۷ ماده معدنی و ۴ اسید آمینه را بررسی کردند. ۹۳ کودک ۷ تا ۱۲ ساله در این مطالعه شرکت کردند. به مدت ۱۰ هفته نیمی از این کودکان این مواد مغذی را به صورت مکمل دریافت می‌کردند. به سایر کودکان طی این مدت دارونما داده می‌شد.
بر اساس نتایج مطالعه مذکور در ۴۷ درصد کودکان دریافت کننده مکمل علائم ADHD به میزان زیادی بهبود یافت. درحالیکه در گروه دریافت کننده دارونما بهبود در ۲۸ درصد افراد مشاهده شد. در ۳۲ درصد افراد دریافت کننده مکمل بهبود در توجه گزارش شد. با توجه به گزارش پزشک، والدین و معلم در افراد دریافت کننده مکمل بهبود در کنترل بر روی احساسات، خشم و عملکرد عمومی مشاهده شد.
نکته عملی: رژیم غذایی می‌تواند در بهبود علائم کودکان مبتلا به ADHD نقش داشته باشد.
منبع:

Rucklidge JJ et al. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 2017

Loading