رژیم در تعطیلات نوروز منطقی است؟

  1. خانه
  2. تعطیلات
  3. رژیم در تعطیلات نوروز منطقی است؟

 

در مطالعه آینده‌نگری که در سال‌های اخیر درباره وزن ۱۹۵‌آمریکایی در ایام قبل از تعطیلات ابتدای سال میلادی، دوره تعطیلات و نیز پس از آن انجام گرفته است، مشخص گردید که افراد مورد مطالعه در دوران تعطیلات اول سال افزایش وزن معنی‌داری نسبت به سایر ایام پیدا می‌نمایند ولی این میزان به طور متوسط  حدود نیم کیلوگرم است. در این مطالعه که در مجله معتبرNew England Journal of Medicine  چاپ شده است در طی دوره پیگیری در ۶ ماه اول سال و پس از تعطیلات دیگر تغییر  وزنی روشنی رخ نداد.

از طرف دیگر مطالعات قبلی نشان داده‌اند که افزایش وزن سالا‌نه به همراه افزایش سن یک پدیده طبیعی است که باعث افزایش وزن کمتر از یک کیلوگرم در سال می‌گردد. علاوه بر این تغییرات فصلی و تغییراتی که بدان دلیل در اشتهای افراد ایجاد می‌شود، باعث می‌گردد که افزایش وزن افراد حدود ۲ تا  3 گیلوگرم در سال رخ دهد که تمام این مقدار مرتبط با تعطیلات نمی‌باشد.

واقعیت آن است که شرایط اجتماعی جامعه ما با شرایط مورد مطالعه در کشورهای اروپایی و آمریکایی بویژه در ایام ابتدای سال یکسان نمی‌باشد، اما نکته انکارناپذیر آن است که در ایام نوروز و با توجه به دید و بازدیدهای ایام نوروز، مهمانی‌ها و نیز سفرهای خانوادگی، میزان حجم و انرژی غذای دریافتی ما افزایش می‌یابد. نوع تنقلات مرسوم در این ایام مبارک و نیز سفره‌های خانوادگی همگی باعث پرخوری و تشدید افزایش وزن بویژه در کسانی که در سایر ایام نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌شود. این که رقم واقعی افزایش وزن در این ایام چیست جای سوال دارد، اما باید این افزایش وزن را به عنوان یک واقعیت پذیرفت. حال چه باید کرد؟

انتظار یک رژیم غذایی سخت برای کاهش وزن در این ایام   یا ایجاد انگیزه‌ای قوی برای شروع رژیم‌های غذایی سخت تقریبا غیرمنطقی و پایانی جز ناامیدی نخواهد داشت. اگر به دنبال شروع رژیم در این زمان هستید توصیه آن است که آن را تا پس از ایام عید تاخیر اندازید. ولی این به معنای رژیم غذایی مملو از تنقلات و پرخوری بی‌رویه نمی‌باشد. بلکه شما می‌توانید با نظم غذایی، کنترل دریافت مواد غذایی شیرین و چرب، کم نمودن حجم وعده‌های غذایی از یک‌سو و افزایش فعالیت بدنی از سوی دیگر در مرحله اول از افزایش وزن خود جلوگیری نمایید تا ان‌شاءالله پس از پایان تعطیلات بتوانید رژیم غذایی مدون برای کاهش وزن پایدار را آغاز کنید.

Loading