در سالمندان ویتامین D ماهانه با دوز بالا عفونت های تنفسی را کاهش اما خطر زمین خوردن را افزایش می دهد.

  1. خانه
  2. زمین خوردن
  3. در سالمندان ویتامین D ماهانه با دوز بالا عفونت های تنفسی را کاهش اما خطر زمین خوردن را افزایش می دهد.

در افراد بالای ۶۵ سال، عفونت های حاد تنفسی مثل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و پنومونی می تواند عوارض خطرناکی داشته باشد. سالمندانی که در خانه های سالمندان زندگی می کنند در معرض خطر بالای عفونت های تنفسی هستند چرا که سیستم ایمنی بدن آن ها نسبت به افرادی که در منزل خود زندگی می کنند، ضعیف تر است. تقویت سیستم ایمنی سالمندان می تواند راهی برای کاهش خطر ابتلا به عفونت های تنفسی باشد. از آنجایی که ویتامین D نقش مهمی در ایمنی دارد، محققین تصمیم به بررسی این موضوع گرفتند که آیا تجویز دوزهای بالای ویتامین D به صورت ماهانه می تواند دفعات ابتلا به عفونت های تنفسی را در سالمندان ساکن خانه های سالمندان کاهش دهد یا خیر. 
شرکت کنندگان در مطالعه شامل ۱۰۷ بزرگسال، با میانگین سنی ۶۰ سال و بیشتر بودند که به مدت طولانی در خانه های سالمندان زندگی می کردند. به نیمی از افراد شرکت کننده که دریافت فعلی آن ها کمتر از ۱۰۰۰ واحد ویتامین D در روز بود، دوز ۱۰۰،۰۰۰ واحدی ویتامین D به صورت ماهانه داده شد. سایر افراد شرکت کننده نیز دارونما دریافت کردند. 
محققین دفعات ابتلا به عفونت های تنفسی نیازمند ملاحظات درمانی از جمله سرماخوردگی، عفونت گوش میانی، برونشیت حاد، آنفلوآنزا و پنومونی را بررسی نمودند. همچنین دفعات زمین خوردن، شکستگی ها، سنگ کلیه، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در طول مدت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
محققین گزارش کردند که افرادی که دوز بالای ویتامین D را دریافت کرده بودند، در طول ۱۲ ماه پیگیری ۴۰% کمتر به عفونت های تنفسی مبتلا شده بودند. با این حال دفعات زمین خوردن در این گروه از افراد گروه دیگر دو برابر بیشتر بود. 
نتایج مطالعه حاکی از آنست که دوز بالای ویتامین D دفعات ابتلا به عفونت های تنفسی را کاهش می دهد اما خطر زمین خوردن را افزایش می دهد. ارتباطی بین دوز بالای ویتامین D و شکستگی در طول مطالعه یافت نشد. بایستی مطالعات بیشتر در زمینه بررسی نحوه تجویز ویتامین D، دوز و تکرر مصرف آن انجام شود تا هم عفونت های تنفسی را به حداقل برساند و هم خطر زمین خوردن را کاهش دهد.
نکته عملی: حفظ سطوح کافی ویتامین D برای پیشگیری از عفونت های تنفسی حیاتی بوده ولی دوزهای بالای آن می تواند خطر شکستگی استخوان را به همراه داشته باشد. 
منبع:

Adit A. Ginde et al. "High-Dose Monthly Vitamin D for Prevention of Acute Respiratory Infection in Older Long-Term Care Residents: A Randomized Clinical Trial". Journal of the American Geriatrics Society, 2016. 

 

Loading