خواب ناکافی مانعی برای کاهش چربی بدن

  1. خانه
  2. بافت چربی
  3. خواب ناکافی مانعی برای کاهش چربی بدن

اگر هدف شما کاهش وزن باشد، باید بدانیدکه خواب ناکافی مانعی در رسیدن به این هدف می باشد . کم خوابی، رفتاری که در جوامع مدرن امروزی بسیار رایج است، اما این رفتار  با تلاش در از دست دادن چربی بدن بوسیله ی رژیم غذایی تداخل دارد .

در مطالعه ای که اخیرا در مجله سالیانه طب داخلی چاپ شده است، مشاهده شد که خواب ناکافی از دست دهی چربی را ۵۵% کاهش می دهد. شرکت کنندگان این مطالعه ۱۰ فرد در محدوده سنی ۳۵ تا۴۹ سال و با نمایه توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۲ بودند، که تحت رژیم غذایی با کالری محدود (۱۴۵۰کیلوکالری) قرار گرفتند . هر شرکت کننده ای دوبار مورد بررسی قرار گرفت ؛ یک بار بعد از دوره ۱۴ روزه با خواب ۸.۵ ساعت و بار دیگر بعد از دوره ۱۴ روزه با خواب ۵.۵ ساعت .

نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان در طول هر دو دوره وزن یکسانی از دست دادند، ولی در طول دوره ای که خواب کافی داشتند بیش از نیمی از وزن از دست داده مربوط به بافت چربی بود، درحالیکه در طول دوره خواب ناکافی فقط یک چهارم از وزن کاهش یافته مربوط به بافت چربی می شد .

دانشمندان بر این عقیده اند که محدودیت خواب با افزایش گرسنگی و کاهش اکسیداسیون چربی همراه بوده، چرا که وقتی خواب محدود میشود سطوح بالاتری از گرلین (هورمونی که گرسنگی را تحریک و دریافت غذا را افزایش می دهد وسوخت و ساز انرژی را کاهش می دهد) ترشح می شود؛ که در نتیجه ذخیره بافت چربی حفظ می شود. همچنین سطوح بالای گرلین تولید گلوکز کبدی را افزایش می دهد، تا انرژی بافت های وابسته به گلوکز را تامین کند .در این مطالعه نیز  در دوره خواب ناکافی، سطوح گرلین افراد شرکت کننده به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. جالب است که خواب کافی منجر به کنترل خوب گرسنگی در افراد مورد مطالعه شد ؛  که به طور همزمان سطوح گرلین خون در زمانی که خواب کافی داشتند، تغییری نکرد.

نکته عملی: مطالعات نشان داده اند که خواب تاثیر چشمگیری در نتایج مداخلات رژیمی ایجاد می کند، بدین شکل که خواب کافی اثرات مفید رژیم غذایی را افزایش می دهد. نکته قابل توجه آن که که خواب کافی نه تنها تاثیر مثبتی در میزان کاهش وزن دارد بلکه می تواند در کاهش موثرتر بافت چربی به جای بافت عضلانی در هنگام رژیم کاهش وزن مفید واقع گردد.

منبع: Annals of Internal Medicine ,October 5,2010

Loading