خطر ابتلا به سرطان سینه به کمک ویتامین D کاهش می‌یابد.

خطر ابتلا به سرطان سینه به کمک ویتامین D کاهش می‌یابد

ویتامین D در هنگام قرار گرفتن در مقابل نور خورشید در پوست ساخته می‌شود. همچنین این ویتامین در برخی مواد غذایی مانند ماهی، زرده تخم‌مرغ و لبنیات غنی شده و مکمل‌های غذایی یافت می‌شود. برخی مطالعات نشان داده‌اند که خطر ابتلا به سرطان در افرادی که میزان ویتامین D خونشان بالا است، کمتر است. در مطالعاتی مشاهده شده که سطوح پایین این ماده مغذی با افزایش خطر سرطان مثانه مرتبط است. و یا در مطالعه‌ دیگری کمبود این ویتامین با افزایش خطر سرطان روده در ارتباط بود. همچنین نتایج تحقیقات گذشته نشان دهنده نقش این ویتامین در افزایش طول عمر بیماران نجات یافته از سرطان سینه است. با این حال، در برخی مطالعات مشاهده شده که ویتامین D اثری بر شانس ابتلای افراد به سرطان ندارد.
اخیراً در پژوهشی گروهی از زنان با میانگین سنی ۶۳ سال که در ابتدای مطالعه به سرطان مبتلا نبودند، مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان به مدت حدود ۴ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. سپس ارتباط بین میزان ۲۵- هیدروکسی ویتامین D در خون با خطر ابتلا به سرطان سینه بررسی شد.
در طول دوره پیگیری ۷۷ نفر به سرطان سینه مبتلا شدند. بررسی‌ها نشان داد در افرادی که غلظت خونی این ویتامین در آن‌ها بالاتر است خطر ابتلا به سرطان سینه به طور قابل توجهی کمتر است. در شرکت کنندگانی که میزان ویتامین D خون بیش از ۶۰ نانوگرم در میلی‌لیتر بود نسبت به افرادی که این میزان کمتر از ng/ml 20 بود احتمال ابتلا به این سرطان یک پنجم بود.
به گفته محققان از آنجاکه این مطالعه بر روی زنان یائسه انجام شده، در تحقیقات بعدی باید نقش ویتامین D در پیشگیری از بروز سرطان سینه در زنان غیریائسه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته عملی: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به منظور پیشگیری از بروز سرطان سینه در زنان یائسه باید میزان ویتامین D خون بیش از ng/ml 60 باشد.
منبع:

Sharon L. McDonnell et al. PLOS ONE 2018.

Loading