همانطور که می دانیم، رژیم غذایی، ورزش و تغییرات رفتاری نقش مهمی در کاهش وزن دارند، اما آنچه علاوه بر اینها در حفظ کاهش وزن موثر است، استفاده از جلسات مشاوره برنامه ریزی شده و منظم می باشد. با وجود این گاهی افراد فاصله زیادی با مراکز مشاوره دارند و باید هزینه های زیادی را برای رفت و آمد متحمل گردند. جالب است بدانید که طبق مطالعات اخیر، مشاوره تلفنی به اندازه جلسات حضوری برای مدیریت کاهش وزن مفید می باشد.

در مطالعه ای در دانشگاه فلوریدا ۲۳۴ خانم چاق ۵۰-۷۰ ساله مورد مطالعه قرار گرفتند که بمدت ۶ ماه تحت برنامه کاهش وزن قرار داشتند. شرکت کنندگان در طول ۶ ماه مداخله بطور میانگین ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن داشتند، بعد از یکسال شرکت کنندگان بطور تصادفی در سه گروه  متفاوت برنامه مراقبتی ، قرار گرفتند؛ شامل گروهی که هر دو هفته یکبار مشاوره حضوری برای مدت یکسال دریافت می کردند،گروه دوم همان مشاوره را از طریق تلفن دریافت نموده وگروه کنترل که خبرنامه ای شاملنکاتی ‌برای کاهش وزن دریافت می کردند.همچنین هزینه های این برنامه ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که شرکت کنندگان در گروه مراجعه حضوری و مشاوره تلفنی نسبت به گروه کنترل افزایش وزن مجدد کمتری داشتند.  همچنین استفاده از مشاوره تلفنی ارزانتر و مقرون به صرفه تر از مراجعه حضوری بود.

نکته عملی: کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی هنری است که می تواند سلامتی آنان را تضمین نماید. ولی از آن مهمتر حفظ وزن کاهش یافته است.در مورد افرادی که امکان دسترسی به مشاوره حضوری ندارند،  مشاوره تلفنی به اندازه جلسات حضوری می تواند در حفظ کاهش وزن موثر باشد. البته این مشاوره تلفنی باید بطور برنامه‌ریزی شده و منظم توسط افراد مجرب انجام شود تا نتایج مطلوب را بدنبال آورد.

منبع: Archives of Internal Medicine, 2008; 168 (21): 2347

Loading