حتی مشکلات خفیف خواب افزایش فشارخون را افزایش می‌دهد.

  1. خانه
  2. آپنه
  3. حتی مشکلات خفیف خواب افزایش فشارخون را افزایش می‌دهد.
حتی مشکلات خفیف خواب افزایش فشارخون را افزایش می‌دهد

می‌دانیم که خواب ناکافی فشارخون و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. اخیراً محققان دانشگاه کلمبیا مطالعه‌ای را طراحی کردند تا در آن تاثیر مشکلات جزئی خواب را بر سلامت قلب و عروق بررسی نمایند.
به نظر می‌رسد که زنان بیشتر از مردان از مشکلات خواب رنج می‌برند. دلایل متعددی در بروز این تفاوت نقش دارند. به عنوان مثال، احتمال آن که زنان از کودکان و یا سالخوردگان مراقبت کنند بیشتر است. از طرف دیگر، آن‌ها ماهانه و همچنین در طول عمر خود تغییرات هورمونی را تجربه می‌کنند. به همین علت در این مطالعه زنان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر ۳۲۳ زن سالم در محدوده سنی ۲۰ تا ۷۹ سال شرکت کردند. شرکت کنندگان از نظر وجود مشکلات شدید مانند آپنه (توقف مکرر تنفس در زمان خواب) و مشکلات خفیف‌تر مانند کیفیت پایین خواب، دیر به خواب رفتن و بی‌خوابی بررسی شدند.
نتایج نشان داد در زنان مبتلا به مشکلات خفیف، حتی اگر ۷ تا ۹ ساعت در شب بخوابند، احتمال ابتلا به فشارخون بالا بیشتر است. به عبارت دیگر، حتی اگر میزان خواب کافی باشد اختلالات نسبتاً خفیف آن سبب افزایش خطر ابتلا به پرفشاری خون می‌گردد.
از میان شرکت کنندگان ۲۶ زن اجازه دادند که از سلول‌های اندوتلیال (سلول‌های دیواره عروق خونی) ورید بازو نمونه‌ای گرفته شود. این نمونه‌ها از نظر پروتئینی که با التهاب مرتبط بوده و می‌تواند سبب بروز بیماری قلبی – عروقی شود، بررسی شدند. همان طور که انتظار می‌رفت بین اختلالات خواب و التهاب سلول‌های اندوتلیال ارتباط وجود داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهد که حتی مشکلات خفیف می‌توانند سبب التهاب اندوتلیال عروقی شده و منجر به بیماری قلبی – عروقی گردد.
نکته عملی: کیفیت پایین خواب و دیر به خواب رفتن زنان را در معرض ابتلا به پرفشاری خون و بیماری قلبی – عروقی قرار می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود این افراد در مورد روش‌های رفع این اختلالات با پزشک مشورت نمایند.
منبع:

Brooke Aggarwal et al. Journal of the American Heart Association 2018.

Loading