حبوبات و بهبود کنترل قند خون و ریسک کمتر بیماری قلبی

  1. خانه
  2. حبوبات
  3. حبوبات و بهبود کنترل قند خون و ریسک کمتر بیماری قلبی

مطالعات قبلی نشان داده اند که مواد غذایی دارای نمایه گلایسمی پایین با کنترل بهتر قند خون در بیماران دیابت نوع۲ مرتبط اند. این دسته از مواد غذایی به عنوان جزء ضروری در بسیاری دستورالعمل های تغذیه ای بیماران مبتلا به دیابت وجود دارند. از مواد غذایی با نمایه گلایسمی پایین می توان به انواع حبوبات اشاره کرد. درواقع مصرف مقادیر فراوان لوبیا، عدس، نخود و دیگر حبوبات کمک به بهبود کنترل قند خون و کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲ می کند.
در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله Arch Intern Med به چاپ رسیده است به تعیین کمیت این ویژگی پرداخته است.
مطالعه ای تصادفی و کنترل شده با ۱۲۱ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ در جهت بررسی اثر دریافت بیشتر حبوبات بر کنترل قند خون، سطوح لیپید خون و فشار خون صورت گرفت. افراد شرکت کننده به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: ۱.گروه حبوبات که افراد تشویق به مصرف بیشتر حبوبات (حداقل ۱فنجان در روز برای مدت ۳ماه) می شدند؛ و ۲.گروه فیبر نا محلول که افراد تشویق به مصرف بیشتر فیبر نامحلول (مانند مواد غذایی گندم کامل برای مدت ۳ماه ) می شدند.
محققین مطالعه بیان داشتند که مصرف حدود ۱فنجان در روز حبوبات (۱۹۰ گرم) منتج به کاهش بیشتر (۵/۰درصدی) هموگلوبینA1c و نیز فشار خون نسبت به گروه دیگر شد که کاهش فشار خون خود منجر به کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی گردید.
یافته های به دست آمده، مصرف حبوبات را هم با بهبود کنترل قند خون و هم با کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی(CHD) مرتبط می سازد که بسیار حائز اهمیت است،  چراکه دیابت نوع ۲ با سرعت بالایی در جوامع شهری درحال افزایش است. این در حالی است که درگذشته  برخلاف امروز، دریافت بالای لوبیا به شکل سنتی وجود داشته است.
نکته عملی: بایستی مصرف حبوبات در جوامع شهری در کنار اصلاح رژیم غذایی غربی حمایت شده و نیاز به گزینه های مورد قبول غذایی برآورده شود. در حقیقت چنانچه افراد دریافت غذاهای بر پایه حبوبات را که از گزینه های مطلوب غذایی به شمار می روند را افزایش دهند، کنترل قند خون بهتری خواهند داشت.

منبع:

Arch Intern Med. 2012;172,1653-1660