جلوگیری از استئو آرتریت با مصرف سیر

  1. خانه
  2. آرتروز
  3. جلوگیری از استئو آرتریت با مصرف سیر

استئو آرتریت یا آرتروز یکی از رایج ترین بیماری ها در بین بزرگسالان است به طوری که آمارها حاکی از آنند که حدود ۸ میلیون نفر از افراد در انگلستان، دچار آرتریت هستند. ابتلا به این بیماری در بین زنان بیش از مردان است و متاسفانه شیوع این عارضه در کشور ایران نیز قابل توجه است.  از آن جهت که این بیماری سبب ایجاد درد و ناتوانی به علت تاثیر گذاری آن بر استخوان بالای ران ،زانو و ستون فقرات در سنین میان سالی و کهنسالی می شود آزار دهنده جلوه می کند. متاسفانه در حال حاضر، هیچ درمان موثری غیر از مسکن ها و در نهایت مکمل های بهبود دهنده مفاصل برای آرتریت وجود نداشته است.

بنابر مطالعات انجام گرفته،  مشاهده شده که رژیم غذایی در جلوگیری از استئو آرتریت موثر است. سابق بر این، ارتباط بین وزن بدن و استئو آرتریت تشخیص داده شده بود به طوری که زیاد بودن وزن بدن یکی از علل اصلی استئو آرتریت به شمار می رود.
مطالعه ای که اخیرا در  King’s College  در لندن انجام شده است در نوع خود اولین بررسی است که نگاهی عمیق تر به الگوی غذایی و تاثیر آن بر بهبود و جلوگیری از استئو آرتریت داشته است، در این بررسی هزار خانم  دوقلو که قبلا آنها هیچ علامتی از استئو آرتریت نداشتند انتخاب شدند و تحت بررسی قرار گرفتند. ابتدا عادات غذایی آنها با جزئیات توسط پرسشنامه غذایی جمع آوری شد و سپس به وسیله اشعه x از نواحی زانو، ستون فقرات و ران آنها عکس برداری شد.
  نتایج این مطالعه نشان داد افرادی که برنامه غذایی سالم تری حاوی میوه و سبزی به خصوص مصرف بالای سیر داشتند در نواحی ران کمتر دچار استئو آرتریت شدند. به همین علت محتویات سیر توسط پژوهشگران،  مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی به این نتیجه دست یافتند که ماده ای به نام دی-آلیل –دی سولفید موجود در سیر به علت محدود کردن مقدار آنزیم تخریب کننده غضروف ها سبب پیشگیری از این بیماری می شود. البته مطالعات بعدی برای اثبات آن که مصرف بیشتر سیر می تواند این ماده را  در غضروفها افزایش دهد، مورد نیاز می باشد.
نکته عملی: استئو آرتریت یکی از شایع ترین بیماری ها بویژه در زنان به شمار می رود که رژیم غذایی بر آن تاثیر گذار است. از آنجا که درمان این بیماری به جز مسکن ها و در نهایت مکمل های بهبود دهنده مفاصل نمی باشد، پیشگیری از بروز آن اهمت ویژه ای دارد. تغذیه سالم و از آن جمله مصرف سیر و مکمل های غذایی  حاوی سیرمی تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از استئو آرتریت به حساب آید.
منبع: Musculoskeletal Disorders, 2010; 11 (1): 280

فهرست