تنها ۳۰ دقیقه فعالیت می‌تواند زندگی شما را نجات دهد

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. تنها ۳۰ دقیقه فعالیت می‌تواند زندگی شما را نجات دهد

مطالعات جدید نشان می‌دهد تمام انواع فعالیت‌های جسمانی، ورزش کردن در باشگاه، راه رفتن تا محل کار یا انجام کارهای خانه باعث کاهش مرگ و میر و بیماری‌های قلبی می‌شود.
یافته‌ها حاکی از آن هستند فقط ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در ۵ روز هفته می‌تواند از ۱ مورد از ۱۲ مورد مرگ و ۱مورد از ۲۰ مورد بیماری قلبی – عروقی (از جمله سکته مغزی، حمله قلبی و نارسایی قلبی) جلوگیری کند. همچنین ورزش زیاد، مجموعاً ۷۵۰ دقیقه در هفته، با بیشترین فایده همراه است. البته این مقدار فعالیت برای افرادی که ورزش را به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود انتخاب کرده‌اند امکان‌پذیر است.
اگر هر نفر حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته طی ۷ سال فعالیت داشته باشد در مجموع می توان از ۸ درصد مرگ و میر جلوگیری کرد.

چه میزان فعالیت بدنی توصیه می‌شود؟

سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند افراد بین ۱۸ تا ۶۴ سال هر هفته دو نوع ورزش داشته باشند: هوازی و تمرینات تقویت‌کننده عضلات. برای ورزش هوازی بهتر است ۳۰ دقیقه در هر ۵ روز هفته فعالیت بدنی متوسط داشته باشید و برای تقویت عضلات نیز تمرینات حداقل دو بار در هفته انجام شود.
از آنجایی که برای کشورهای کم‌درآمد بیماری قلبی می‌تواند یک بار مالی سنگین ایجاد نماید، فعالیت بدنی یک رویکردی ارزان است که می‌تواند در سراسر جهان با تاثیر فراوان انجام شود.
نکته عملی: داشتن سبک زندگی فعال و فعالیت بدنی متوسط حداقل ۳۰ دقیقه در روز و طی ۵ روز هفته می‌تواند احتمال مرگ و میر و بیماری‌های قلبی – عروقی را کاهش دهد.
منبع:

Scott A Lear et al. The Lancet 2017

Loading