تمشک سیاه و پیشگیری از ابتلا به سرطان کولون

  1. خانه
  2. بتا کاتنین
  3. تمشک سیاه و پیشگیری از ابتلا به سرطان کولون

سرطان روده سومین سرطان شایع و دومین نوع سرطان موجب مرگ در زنان و مردان آمریکا است. تعامل بین عوامل ژنتیکی و تغذیه در بروز سرطان روده نقش دارند. پژوهش های اخیر نشان داده است تمشک سیاه حاوی آنتی آکسیدان، ترکیبات ضد سرطان و ضد التهابی است. مطالعات اخیر نشان داده است که تمشک سیاه به عنوان یک محصول طبیعی در پیشگیری از این سرطان مهلک شناخته شده است.

در این مطالعه، محققان از موشهای آزمایشگاهی که هر کدام دارای یک ژن مغلوب بودند که باعث می شد تومور روده یا کولیت بگیرند، استفاده شد. هر دو گروه موشهای مورد مطالعه به طور تصادفی تحت رژیم غذایی غربی که پرچرب و حاوی مقادیر اندک کلسیم و ویتامین Dبود و یا همین برنامه غذایی که با ۱۰ درصد پودر یخ زده و خشک شده تمشک سیاه غنی شده بود، طی ۱۲ هفته قرار گرفتند تا تاثیر این ماده غذایی در بروز سرطان روده مورد بررسی قرار گیرد.نتایج این مطالعه نشان داد که موشهایی که این ماده به غذای آنها اضافه شده بود به طور معنی داری در مقابل سرطان روده بزرگ و کوچک محافظت شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع بروز تومور روده و کولون در هر دو گروه موش مورد مطالعه با داشتن زمینه ژنتیک ابتلا به سرطان روده و یا التهاب گسترده روده استفاده از رژیم غذایی حاوی مکمل تمشک سیاه بین ۴۵-۶۰ در صد کاهش یافت. پژوهشگران این مطالعه همچنین دریافتند که تمشک سیاه با سرکوب نوعی پروتئین موسوم به بتا کاتنین (beta-catenin) مانع گسترش تومور می شود.

نکته عملی: با توجه به اهمیت پیشگیری سرطان روده ، مطالعه اخیر نشانگر فواید تمشک سیاه در پیشگیری از این سرطان بود. محققان امید دارند این تحقیق سرآغازی برای انجام آزمایشهای بالینی دیگر بر روی انسان باشد.زیرا تمشک سیاه نه تنها از بروز سرطان  می تواند جلوگیری کند، بلکه با پیشگیری از بروز التهاب می تواند از بروز بیماریهای قلبی نیز پیشگیری نماید.

منبع: Cancer Prev Res, 2010.

Loading