تاثیر کمبود وزن بر سن شروع یائسگی

  1. خانه
  2. BMI
  3. تاثیر کمبود وزن بر سن شروع یائسگی

مطالعه‌ای که اخیراً بر روی حدود ۸۰ هزار زن ۲۵ تا ۴۲ ساله انجام شده نشان می‌دهد کمبود وزن خطر کاهش سن شروع یائسگی را به دنبال دارد. محققان این مطالعه در پژوهش‌های گذشته مشاهده کرده بودند که میزان کم یا زیاد چربی در بدن با عملکرد تولید مثلی مرتبط است. درنتیجه درصدد برآمدند تاثیر وزن را بر سن شروع یائسگی بررسی نمایند. در این مطالعه یائسگی زودرس به یائسه شدن قبل از سن ۴۵ سالگی اطلاق می‌شد.
بر اساس دستورالعمل‌های موجود نمایه توده بدنی (BMI) 5/18 تا ۹/۲۴ طبیعی قلمداد می‌شود. طبق این تعریف BMI کمتر از ۵/۱۸ کمبود وزن در نظر گرفته می‌شود.
نتایج نشان داد در زنان دارای کمبود وزن نسبت به زنان با وزن طبیعی احتمال یائسگی زودرس ۳۰ درصد بیشتر است. بیشترین احتمال یائسگی زودرس در زنانی مشاهده شد که در سن ۱۸ سالگی BMI کمتر از ۵/۱۸ داشته‌اند. در زنانی که در سن ۱۸ سالگی BMI کمتر از ۵/۱۷ داشتند احتمال یائسگی زودرس ۵۰ درصد بیشتر بود.
یائسگی زودرس با افزایش خطر بیماری قلبی – عروقی، اختلال شناختی، پوکی استخوان و مرگ زود هنگام مرتبط است. به گفته محققان لازم است در مورد چگونگی تاثیر کمبود وزن بر زمان شروع یائسگی تحقیقات بیشتری انجام شود.
نکته عملی: کمبود وزن در اوایل دوران بزرگسالی احتمال یائسگی زودرس را افزایش می‌دهد.
منبع:

K L Szegda et al. Human Reproduction 2017