تاثیر چربی رژیم غذایی بر کلسترول و وزن افراد چاق

اخیراً محققان مطالعه‌ای را با این هدف طراحی کردند تا تاثیر رژیم های غذایی با میزان کالری یکسان اما با مقدار متفاوت چربی اشباع و غیراشباع را بر چربی‌های خون و ترکیب بدن بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی دریابند. در این مطالعه چربی اشباع که در گوشت قرمز، کره و لبنیات یافت می‌شود ۱۴ تا ۲۴ درصد کل کالری روزانه را تامین می‌کرد.
نتایج نشان داد چربی اشباع با افزایش وزن و افزایش خطر بیماری قلبی – عروقی مرتبط بود. درحالیکه دریافت بالاتر چربی‌های غیراشباع با یک یا چند پیوند دوگانه با کاهش کلسترول تام به میزان mg/dl 10 همراه بود. اما کاهش کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید به دنبال مصرف چربی‌های غیراشباع اندک بود.
دریافت چربی‌های غیراشباع خطر بیماری قلبی -عروقی را کاهش می‌دهد. چربی غیراشباع در در زیتون، روغن کانولا، روغن آفتابگران، آجیل‌ها و آووکادو یافت می‌شود.
صرف نظر از میزان دریافت چربی اشباع و چربی غیراشباع تنها کسانی وزن کم کردند که که کالری رژیم غذایی را محدود کرده بودند. چاقی با بیش از ۲۰ بیماری مختلف از جمله افزایش کلسترول خون و سکته مغزی مرتبط است. کاهش کلسترول تام به میزان mg/dl 10 از نظر بالینی مفید بوده و از ابتلا یا پیشرفت بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.
نکته عملی: دریافت چربی غیراشباع به خصوص زمانی که با کاهش کالری دریافتی و افزایش فعالیت بدنی همراه شود از ابتلای افراد به بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند کلسترول بالا و بیماری قلبی پیشگیری می‌کند.

منبع:

Bridget A. Hannon et al. “Clinical Outcomes of Dietary Replacement of Saturated Fatty Acids with Unsaturated Fat Sources in Adults with Overweight and Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials”. Annals of Nutrition and Metabolism, 2017

Loading