تاثیر وزن بدن بر بروز میگرن

  1. خانه
  2. BMI
  3. تاثیر وزن بدن بر بروز میگرن

میگرن یکی از انوع شایع سردرد است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) حداقل نیمی از جمعیت جهان در محدوده سنی ۱۸ تا ۶۵ سال طی یک سال گذشته یک بار سردرد را تجربه کرده اند. از میان این تعداد حداقل ۳۰ درصد به میگرن مبتلا هستند. شیوع میگرن در زنان به علت تغییرات هورمونی ۳ برابر بیشتر است. علت دقیق میگرن مشخص نیست. اگرچه طیف وسیعی از داروها برای تسکین علائم میگرن وجود دارد اما درمان کامل آن مبهم است.

پزشکان برخی تغییرات در سبک زندگی را به منظور پیشگیری یا تسکین میگرن توصیه می کنند. مصرف وعده های غذایی در زمان های منظم، خواب خوب، ورزش و استفاده از تکنیک های تمدد اعصاب و مدیریت استرس به کاهش علائم میگرن کمک می کنند.

علاوه براین، توصیه می شود افراد مبتلا به میگرن که چاق هستند به منظور کاهش علائم بیماری وزن خود را کاهش دهند. اخیراً ارتباط بین میگرن با اضافه وزن، چاقی و کمبود وزن بررسی شده است. در این مطالعه اطلاعات حدود ۲۹۰ هزار نفر بررسی شد. چاقی به صورت نمایه توده بدن (BMI) ≥ 30 و کمبود وزن BMI < 5/18 تعریف شد.

محققان دریافتند در افراد مبتلا به چاقی و افراد با کمبود وزن نسبت به افراد با وزن طبیعی احتمال بروز میگرن به ترتیب ۲۷ و ۱۳ درصد بیشتر است.

با این حال، مشخص نیست که چگونه ترکیب بدن بر بروز میگرن اثر می گذارد. بافت چربی طیف وسیعی از مولکول ها را ترشح می کند که می توانند در بروز میگرن نقش داشته باشند. همچنین این احتمال وجود دارد که سایر عوامل مانند تغییر فعالیت بدنی، داروها یا سایر شرایط مانند افسردگی در ارتباط بین میگرن و ترکیب بدن نقش داشته باشند. از آنجاکه چاقی و کمبود وزن عوامل خطر قابل تغییر برای میگرن هستند، آگاهی از این عوامل خطر برای افراد مبتلا به میگرن و نیز پزشکان حیاتی است.

نکته عملی: پیشگیری از بروز چاقی یا کمبود وزن و در صورت لزوم اصلاح وزن می تواند از بروز علائم میگرن پیشگیری کند.

منبع:

Bizu Gelaye et al. "Body composition status and the risk of migraine". Neurology, ۲۰۱۷.

میگرن یکی از انوع شایع سردرد است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) حداقل نیمی از جمعیت جهان در محدوده سنی ۱۸ تا ۶۵ سال طی یک سال گذشته یک بار سردرد را تجربه کرده اند. از میان این تعداد حداقل ۳۰ درصد به میگرن مبتلا هستند. شیوع میگرن در زنان به علت تغییرات هورمونی ۳ برابر بیشتر است. علت دقیق میگرن مشخص نیست. اگرچه طیف وسیعی از داروها برای تسکین علائم میگرن وجود دارد اما درمان کامل آن مبهم است.

پزشکان برخی تغییرات در سبک زندگی را به منظور پیشگیری یا تسکین میگرن توصیه می کنند. مصرف وعده های غذایی در زمان های منظم، خواب خوب، ورزش و استفاده از تکنیک های تمدد اعصاب و مدیریت استرس به کاهش علائم میگرن کمک می کنند.

علاوه براین، توصیه می شود افراد مبتلا به میگرن که چاق هستند به منظور کاهش علائم بیماری وزن خود را کاهش دهند. اخیراً ارتباط بین میگرن با اضافه وزن، چاقی و کمبود وزن بررسی شده است. در این مطالعه اطلاعات حدود ۲۹۰ هزار نفر بررسی شد. چاقی به صورت نمایه توده بدن (BMI) ≥ 30 و کمبود وزن BMI < 5/18 تعریف شد.

محققان دریافتند در افراد مبتلا به چاقی و افراد با کمبود وزن نسبت به افراد با وزن طبیعی احتمال بروز میگرن به ترتیب ۲۷ و ۱۳ درصد بیشتر است.

با این حال، مشخص نیست که چگونه ترکیب بدن بر بروز میگرن اثر می گذارد. بافت چربی طیف وسیعی از مولکول ها را ترشح می کند که می توانند در بروز میگرن نقش داشته باشند. همچنین این احتمال وجود دارد که سایر عوامل مانند تغییر فعالیت بدنی، داروها یا سایر شرایط مانند افسردگی در ارتباط بین میگرن و ترکیب بدن نقش داشته باشند. از آنجاکه چاقی و کمبود وزن عوامل خطر قابل تغییر برای میگرن هستند، آگاهی از این عوامل خطر برای افراد مبتلا به میگرن و نیز پزشکان حیاتی است.

نکته عملی: پیشگیری از بروز چاقی یا کمبود وزن و در صورت لزوم اصلاح وزن می تواند از بروز علائم میگرن پیشگیری کند.

منبع:

Bizu Gelaye et al. "Body composition status and the risk of migraine". Neurology, ۲۰۱۷.