تاثیر منظم بودن زمان خواب در کودکی بر وزن دوران نوجوانی

تاثیر منظم بودن زمان خواب در کودکی بر وزن دوران نوجوانی

شیوع اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان طی چند دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. خواب بر روی سلامت جسمی و روحی و همچنین توانایی یادگیری مطالب موثر است. از سوی دیگر، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد خواب منظم و کافی در اوایل دوران کودکی برای برخورداری از وزن مناسب در دوران نوجوانی حائز اهمیت است. در این مطالعه ارتباط بین زمان رفتن به بستر در کودکان با نمایه توده بدنی (BMI) در دوران نوجوانی مقایسه شد. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق ۲۱۹۶ نفر بود. الگوی خواب کودکان ۵ تا ۹ ساله از طریق گزارشی که مادران ارائه داده بودند، مشخص شد. سپس در سن ۱۵ سالگی BMI این افراد مشخص شد.
نتایج نشان داد کودکان ۹ ساله‌ای که در ساعات منظمی از شب به بستر نمی‌روند در سن ۱۵ سالگی BMI بالاتری دارند. نتایج این مطالعه از مطالعات قبلی که نشان داده بودند الگوی خواب کودکان بر سلامتی موثر است، حمایت می‌کند.
زمان به بستر رفتن کودک به زمانی که کودک باید صبح از خواب بیدار شود، فاصله منزل تا مدرسه و ساعت شروع مدرسه بستگی دارد. اگرچه والدین نمی‌توانند ساعت شروع مدرسه را تعیین کنند، اما می‌توانند در تعیین ساعت خوابیدن کودک نقش داشته باشند. کودک باید زمانی به بستر برود که تا صبح روز بعد زمان کافی برای خواب کافی داشته باشد. طبق دستورالعمل‌های فعلی باید میزان استراحت شبانه برای کودکان ۳ تا ۵ ساله ۱۰ تا ۱۳ ساعت و برای کودکان ۶ تا ۱۳ ساله ۹ تا ۱۱ ساعت باشد. این میزان برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله ۸ تا ۱۰ ساعت در شب است.
نکته عملی: عادت دادن کودکان به اینکه هر شب در ساعت معینی بخوابند، مهم است. زیرا این امر می‌تواند خطر بروز اضافه وزن و چاقی را در دوران نوجوانی کاهش دهد.
منبع:

Soomi Lee et al. Sleep 2018.

Loading