تاثیر رژیم غذایی مادران بر سلامت تغذیه ای کودکان

  1. خانه
  2. رژیم مادران
  3. تاثیر رژیم غذایی مادران بر سلامت تغذیه ای کودکان

با شیوع بی رویه افزایش وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان ، متخصصین گروه پزشکی و نیز والدین بدنبال راههای برای کنترل افزایش بی رویه وزن کودکان هستند. تحقیقات جدید آشکار ساخته که عادات غذایی مادران تاثیر بسیار زیادی بر روی مصرف مناسب و کافی میوه جات و سبزیجات در کودکان دارد.

در مطالعه ای که اخیراً توسط پژوهشگران دانشکاه میشیگان انجام گرفته، پژوهشگران به بررسی عادات غذایی۴۰۰ مادر کم درآمد که کودکان ۱تا ۳ ساله داشتند، پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد اگر مادران کودکان نوپا  کمتر از مقدار لزوم میوه مصرف کنند و یا کودکانشان بد غذا به نظر بیایند ،مصرف میوه و سبزیجات در آن کودکان کمتر از ۴ مرتبه در هفته خواهد بود. کودکانی که مادرانشان آنها را بد غذا می پندارند، کودکانی هستند که نمی خواهند غذاهای ناآشنا را امتحان کنند.

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که نوع و چگونگی غذا خوردن مادران بیشترین تاثیر را بر روی غذا خوردن کودکان دارد. لذا متخصصین کودکان و تغذیه باید در هنگام توصیه راهکارهایی برای افزایش مصرف غذاهای سالم توسط کودک، این موضوع را لحاظ کنند که بدون اصلاح رفتارهای غذایی مادر و خانواده، ایجاد رفتارهای غذایی صحیح در کودکان امکان پذیر نمی باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که رژیم های  غذایی که میوه و سبزیجات آنها اندک هستند حتی در سنین بسیار پایین نیز خطر ابتلا بیماریهای مزمن را در طول زندگی افزایش می دهند.

بر اساس نتایج بدست آمده مادرانی که کودکان خود را بدغذا می پندارند، معمولا در تشویق کودکانشان به داشتن میوه و سبزی کافی در سبد غذایی بی تفاوت هستند. متخصصین تغذیه توصیه می کنند که مادران در شرایط مختلف و  متنوع بیش از ۱۵ بار باید یک نوع ماده غذایی را  برای کودکانشان در سنین پس از نوزادی ارائه نمایند تا بگویند کودک از این غذا بدش می آید. بر همین اساس خیلی از عادات غذایی نادرست کودکان مبنی بر نخوردن میوه و سبزی به میزان کافی ناشی از عدم تحمل و آگاهی مادر در ساختن ذائقه کودکان نوپاست.

نکته عملی: داشتن میوه و سبزی به میزان کافی در سبد غذایی را بایستی از دوران کودکی آغاز نمود. بر این اساس ابتدا باید مادران خودشان به میزان کافی از این مواد غذایی استفاده نمایند. در ضمن باید مادران برای ایجاد سبد غذایی مطلوب در دوران کودکی صبر و تحمل بیشتر را تجربه نمایند.

منبع: 2010journal Public Health Nursing 

 

فهرست