تاثیر الگوی غذایی والدین بر افزایش مصرف میوه و سبزی کودکان

  1. خانه
  2. کودکان
  3. تاثیر الگوی غذایی والدین بر افزایش مصرف میوه و سبزی کودکان

بسیاری از کودکان میوه و سبزیجات را دوست ندارند و از خوردن آنها سرباز می‌زنند، در حالی‌که میوه و سبزیجات منابع غنی ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر هستند و مصرفشان برای کودکان در حال رشد لازم و ضروری است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه Leeds، صرف غذا همراه با خانواده حتی اگر یک یا دو بار در هفته باشد، میزان مصرف میوه و سبزی در کودکان را تا حد توصیه شده که ۵ واحد در روز می باشد بالا می برد.
در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در ژورنال Epidemiology & Community Health به چاپ رسیده است به بررسی تاثیر والدین و صرف غذا در جمع خانواده بر میزان مصرف میوه و سبزی در کودکان پرداخته است.
در این مطالعه ۲۳۸۹ کودک از ۵۲ مدرسه ابتدایی در شهر لندن انتخاب شدند و رژیم غذایی آنها با استفاده از پرسشنامه های جداگانه، برای ارزیابی یادآمد خوراک مدرسه و خانه بررسی شد.
این مطالعه نشان می دهد که ۶۳% کودکان میزان توصیه شده برای دریافت میوه و سبزی از طرف سازمان سلامت جهانی (۴۰۰ گرم ) را مصرف نمی کنند. میزان مصرف میوه و سبزی در کودکانی که سر میز و همراه خانواده غذا می خوردند، به طور متوسط روزانه ۱۲۵ گرم (۵/۱ واحد) بود که این میزان نسبت به کودکانی که همراه با خانواده غذا نمی خوردند، بیشتر بود. کودکانی که ۱-۲ بار در هفته همراه خانواده غذا می خوردند ۹۵ گرم (۲/۱ واحد) میوه مصرف می کردند.
همچنین میزان دریافت میوه و سبزی کودکانی که والدینشان هر روز میوه و سبزی مصرف می کردند به طور متوسط ۸۰ گرم (۱ واحد) بیشتر از کودکانی بود که والدینشان هرگز یا به ندرت میوه و سبزی مصرف می کردند. میزان دریافت میوه و سبزی در کودکانی که والدینشان همیشه یا گاهی برای آنها میوه و سبزی پوست می گرفتند و آماده می کردند، به طور متوسط ۵/۰ تا ۱/۴ واحد بیشتر از کودکانی بود که والدینشان هیچ گاه برایشان میوه و سبزی پوست نمی گرفتند و آماده نمی کردند.
به نظر می رسد حتی هفته ای یکبار غذا خوردن به همراه والدین یا خواهرو برادر بزرگتر بر نوع غذا خوردن  کودکان تاثیرات مفیدی ایجاد می کند و مشاهده اینکه والدین یا خواهر و برادر بزرگتر چگونه غذا می خورند و چه غذاهایی مصرف می کنند در ایجاد عادات و علایق غذایی کودکان موثر است.
نکته عملی: از آنجا که عادات غذایی در دوران کودکی شکل می گیرند، بنابراین در این دوران اهمیت ترویج مصرف وعده های غذایی همراه با خانواده جدی تر به نظر می رسد. به طور کلی مصرف غذا در محیط خانواده و آماده کردن میوه و سبزی برای کودکان می تواند موجب تشویق و افزایش میزان مصرف در کودکان شود.

منبع:

J Epidemiol Community Health, 19 December 2012

 

 

Loading