بی تحرکی خطر مرگ را در سالمندان می افزاید.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که بی تحرکی خطر مرگ و میر افراد بالای ۵۰ سال را که فعالیت بدنی کمی دارند، افزایش  می دهد. 
راهنماهای موجود توصیه می کنند که افراد بزرگسال باید حداقل هر هفته ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی هوازی با شدت متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی شدید انجام دهند. برای افرادی که قادر به انجام این میزان فعالیت بدنی نیستند توصیه می شود به میزانی که توانایی دارند فعالیت بدنی داشته باشند. 
بررسی ها نشان می دهد که تنها ۹/۴۴ درصد افراد ۶۵ تا ۷۴ سال این میزان فعالیت را انجام می دهند. تحقیقات نشان می دهند که افراد سالمند بیش از۹ ساعت در روز در حال نشستن هستند. به گفته محققان بیش از ۳ ساعت نشستن در روز مسئول سالانه بیش از ۴۳۰ هزار مرگ در ۵۴ کشور است.
در مطالعه حاضر اطلاعات ۳۱۴۱ شرکت کننده بالای ۵۰ سال جمع آوری شد. از افراد خواسته شده که در طی ساعات بیداری از ردیاب فعالیت استفاده کنند. با این وسیله میزان ساعاتی که افراد بی تحرک بودند محاسبه شد. میزان ضعف و سستی افراد نیز که یک فرآیند مرتبط با پیری است و با ضعف، کاهش وزن ناخواسته، کندی و خستگی مشخص می شود تعیین شد.
در افراد با بیشترین میزان ضعف و سستی که به مقدار کافی فعالیت بدنی نداشتند نشستن های طولانی مدت با افزایش خطر مرگ مرتبط بود. در افرادی که غیرفعال و آسیب پذیر یا ضعیف هستند افزایش زمان نشستن خطر مرگ را افزایش می دهد اما در کسانی که ضعیف نیستند یا فعال هستند زمان نشستن بر خطر مرگ و میر اثری ندارد.
نکته عملی: عواقب غیرفعال بودن و بی تحرکی در زمان های طولانی مانند سیگار کشیدن خطرناک بوده و خطر مرگ را افزایش می دهد. پیاده روی حتی در زمان های کوتاه و حتی با واکر برای افراد ناتوان این خطر را می کاهد.
منبع:

Olga Theou et al. "Association between sedentary time and mortality across levels of frailty". Canadian Medical Association Journal, 2017.

 

Loading