بیماری پارکینسون و ویتامین D

امروزه نزدیک به ۵ میلیون نفر در سراسر دنیا به بیماری پارکینسون مبتلا هستند و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ این تعداد دو برابر شود. تقریباً ۳۰ درصد افراد مبتلا به پارکینسون از اختلالات شناختی و زوال عقل رنج می برند که منجر به نیاز آنها به پرستار گرفتن و همچنین کوتاه تر شدن طول عمر می شود. تحقیقات اخیر نشانگر این است که ویتامین دی در سیستم اعصاب مرکزی نقش ایفا می کند و کمبود آن در پیشرفت علائم پارکینسون مؤثر است. علاوه بر این کمبود ویتامین دی در احتمال ابتلا به دیابت نوع دو، ام اس، سرطان، فشار خون و عفونت ها نقش دارد.
محققان طی مطالعه حاضر بر آن شدند تا ارتباط بین سطح ویتامین دی سرم و عملکرد عصبی-روانی افراد مبتلا به پارکینسون را مورد بررسی قرار دهند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال ۲۰۱۳ در مجله Parkinson's Disease منتشر شده است. یافته های حاصل از این مطالعه ممکن است در پیشگیری یا به تأخیر انداختن شروع مشکلات مربوط به تفکرو خلق و خو در بیمارانی که مبتلا به بیماری های تخریب کننده اعصاب هستند کمک کننده باشد.
در این مطالعه حدود ۳۰۰ بیمار مبتلا به پارکینسون برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. سطح توانایی های عصبی-روانی بیماران از جمله عملکرد شناختی، حافظه کلامی، روان بودن تکلم، میزان افسردگی و … از طریق آزمون های معتبر اندازه گیری شد. همچنین میزان ویتامین دی سرم در این افراد اندازه گیری و ثبت شد.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در بیماران مبتلا به پارکینسون مکمل یاری ویتامین دی باعث کمتر شدن علائم شدید جسمانی شد. همچنین در این بیماران توانایی تفکربهبود پیدا کرد و احتمال ابتلا به افسردگی نیز در آنها کاهش یافت. تأثیر مکمل یاری ویتامین دی به خصوص در بیمارانی که هنوز دچار دِمانس(زوال عقل)نشده بودند بیشتر بود.
البته مطالعه حاضر اطلاعاتی در مورد اینکه آیا سطح پائین ویتامین دی در این افراد باعث اختلالات فکری می شود و یا اینکه برعکس؛ عدم توانایی تحرک بیماران باعث می شود که کمتر در مواجهه با نور خورشید و در نتیجه دریافت ویتامین قرار بگیرند ارائه نمی دهد.
از آنجا که شروع اختلالات شناختی خفیف پیش آگهی دهنده ابتلا به زوال عقل افراد مبتلا به پارکینسون در آینده است، پیشگیری از پیشرفت زوال عقل در این  افراد می تواند شدت بیماری و میزان مرگ ناشی از ابتلا به پارکینسون را کاهش دهد. از این جهت پیشنهاد می شود سطح ذخیره ویتامین دی بیماران مبتلا به پارکینسون بررسی شود و در صورت مشاهده سطح ذخیره ناکافی، مکمل یاری در این افراد صورت گیرد.
منبع:

Amie L. Peterson etal,” Memory, Mood, and Vitamin D in Persons with Parkinson's Disease”, Journal of Parkinson's Disease,2013

 

Loading