حتما همه در مورد سردردهای ناخوشایند میگرنی شنیده ایم و یا تجربه نموده ایم. دردهای میگرن از ملایم تا شدید هستند و اغلب به صورت ضربانها و کوبیدن هایی در یک طرف سر احساس می شوند. این سردردها می توانند از ۴ ساعت تا ۳ روز تداوم یابند و معمولا ۱ تا ۴ بار در ماه ایجاد می شوند. اعتقاد بر آنست که چاقی می تواند در افزایش وخامت میگرن موثر باشد به ویژه برای افرادی که دچار درجات شدیدی از چاقی هستند. اما آنچه که جالب است بدانید این است که یک پژوهش جدید نشان داد؛ علایم سردردهای میگرنی در افرادی که دچار چاقی شدید و میگرن بودند، پس از انجام جراحی کاهش وزن تخفیف قابل توجهی یافت. 

این مطالعه بر روی ۲۴ فرد با چاقی درجه شدید که از میگرن نیز رنج می بردند انجام گرفت. اکثر شرکت کنندگان (۸۸%) زن و در سنین میانسالی و دچار چاقی شدید ( با میانگین BMI  حدود ۶/۴۴ قبل از جراحی) بودند. بیش از نیمی از بیماران متحمل جراحی باندینگ معده (جراحی لاپا روسکوپی ) گشتند و مابقی شرکت کنندگان عمل جراحی بای پس معده Roux-en-Y را انتخاب نمودند. پس از طی ۶ ماه میانگین BMIشرکت کنندگان ۶/۳۴ گشت.

محققین شدت میگرن را قبل و بعد از جراحی با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد ارزیابی نمودند. محققین دریافتند که تکرر سردردها از قبل از جراحی (۱/۱۱ روز سردرد) تا ۶ ماه پس از جراحی (۷/۶ روز سردرد) به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان حداقل یک کاهش ۵۰% ای در تکرر سردردها را گزارش نمودند، و  احتمال افزایش میزان بهبودی در افرادی که کاهش وزن بیشتری یافته بودند (صرف نظر از نوع عمل جراحی شان) بیشتر بود.

این مطالعه همچنین حاکی از کاهش در شدت سردردها و ناتوانی متعاقب از آن بود؛ قبل از جراحی نیمی از شرکت کنندگان ناتوانی ملایم تا شدید به علت سردردشان را گزارش نموده بودند که اغلب نیازمند استفاده از دارو و مداخلات درمانی می گشتند، درحالیکه ۶ ماه پس از جراحی تنها ۵/۱۲ % از بیماران این درجه از ناتوانی را گزارش کردند. لازم به ذکر است که بهبودی ها حتی در ۷۰% از افرادی که پس از ۶ ماه از عمل جراحی هنوز هم چاق به حساب می آمدند مشاهده شد.

نکته عملی: مطالعه جاری شواهدی را ارائه می کند مبنی بر اینکه کاهش وزن می تواند یک جزء مهم از برنامه درمان میگرن برای افراد چاق باشد. در این راستا جراحی کاهش وزن که از راههای درمان تهاجمی چاقی برای افراد با چاقی مفرط می باشد، در تخفیف بیماری میگرن در افراد مبتلا به آن می تواند مفید واقع می شود.

منبع: Neurology, 2011; 76 ,13

Loading